Banner Viadrina

30 lat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Tworzyć wiedzę. Żyć spotkaniami. Kształtować przyszłość.

Członkowie senatu założycielskiego

Der Gruendungssenat der Europa-Universität Viadrina

zdjęcie: Heide Fest


tylny rząd od lewej:
prof. dr Hermann G. Grimmeiss, prof. dr dr h. c. Hans N. Weiler, prof. Frédéric Hartweg, prof. dr dr h.c. Rudolf von Thadden (†), prof. dr Toni Hochmuth, Jürgen Schlegel, Karl Josef Schmücker

środkowy rząd od lewej:
sir prof. David A. O. Edward, prof. dr Waldemar Pfeiffer, prof. dr iur. dr h.c. mult. em. Knut Ipsen

pierwszy rząd od lewej:
prof. dr Karol Jonca (†), prof. dr Ilse Kunert (†), prof. dr Karl-Heinz Rädler, prof. dr Klaus Anderbrügge

na zdjęciu brakuje: dr. Jerzego Drewnowskiego i prof. dr dr h.c. Joachima Starbatty