Banner Viadrina

Organizacje studenckie

Viadrin@lumni jest międzynarodową siecią absolwentów Viadriny, która łączy absolwentów, studentów oraz byłych pracowników uczelni – w idealnym przypadku na całe życie!

Agnieszka Lindner
alumni@europa-uni.de
www.europa-uni.de/alumni


Chór akademicki powstał w 2003 roku. Jego członkami są studenci Collegium Polonicum oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Dyrygentem jest Barbara Weiser. Próby odbywają się w poniedziałki (poza okresem wakacyjnym) o 20:30 w dużej auli Collegium Polonicum.

info@uni-chor.eu
http://uni-chor.eu/


Do frankfurckiej grupy regionalnej Amnesty International należą zarówno studenci uniwersytetu, jak i mieszkańcy miasta. Uczestniczymy w kampaniach organizowanych przez ai international, a także przeprowadzamy samodzielne spotkania informacyjne na temat łamania praw człowieka.

amnesty-ffo@gmx.de


Niemiecki Związek Ekonomistów (Bundesverband deutscher Volks- und Betriebswirte) jest ogólnoniemiecką organizacją, tworzoną przez ekonomistów i na rzecz ekonomistów. Celem naszej grupy lokalnej jest rozpropagowanie związku także w sensie transgranicznym. Dla studentów organizujemy dwa razy w semestrze spotkanie z wykładowcami „Meet the Prof.” oraz kilkudniowe wyjazdy ze zwiedzaniem przedsiębiorstw i programem kulturalnym.

hg-frankfurt-oder@bdvb.de
www.hg-frankfurt-oder.bdvb.de


ELSA - europejskie stowarzyszenie studentów prawa

www.elsa-frankfurt.de


Klub Dyskusyjny „obraduje” raz w tygodniu według reguł OPD i przygotowuje się na różne konkursy debatowe w całych Niemczech. Oprócz tego stale doskonalimy naszą umiejętność wolnej mowy i retoryki. Spotykamy się w poniedziałki o 18:00 w HG 162. Każdy, kto tylko ma ochotę, jest mile widziany!

Debatte-FFo@web.de


GFPS jest stowarzyszeniem studenckim, celem którego jest pogłębianie porozumienia w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza grupa frankfurcka organizuje na miejscu przeróżne projekty, takie jak imprezy, spotkania tandemowe i warsztaty, a także dostarcza informacje dotyczące całego stowarzyszenia. Spotykamy się w każdą środę o 20:00 w różnych miejscach.

frankfurt-oder@gfps.org
www.ffo.gfps.org


Członkowie Instytutu Historii Stosowanej, studenci i absolwenci Viadriny, przeprowadzają badania naukowe dotyczące pogranicza i jego mieszkańców. Organizujemy różne projekty badawcze, wyjazdy i warsztaty. W ten więc sposób instytut przerzuca pomosty pomiędzy uniwersytetem oraz regionem frankfurcko-słubickim, jak i pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.

info@instytut.net
www.instytut.net


Studencka organizacja Partii Zielonych

www.ghg-viadrina.de.vu


My, Interstudis, opiekujemy się studentami, odwiedzającymi nasz uniwersytet w ramach wymiany studenckiej. Każdemu studentowi wyznaczamy osobistego opiekuna (tutora). Ponadto organizujemy wycieczki i imprezy, w czasie których studenci z innych krajów mogą się poznać wzajemnie ze sobą, jak i ze studentami „miejscowymi”. Przyłącz się! Każda nowa twarz nas cieszy!

interstudis@europa-uni.de
Instagram


JU Hochschulgruppe stała się w ostatnich latach stabilnym ugrupowaniem Parlamentu Studenckiego (StuPa). Angażujemy się na rzecz pozytywnych zmian w życiu studenckim, bardziej efektywnej pracy gremiów uniwersyteckich i popieramy sensowne projekty studentów.

www.ju-ffo.de


JuSo - Studencka organizacja młodych socjalistów

www.jusos-viadrina.de


Stowarzyszenie młodzieży katolickiej

http://viakatholisch.wordpress.com


Kunstgriff jest centralnym węzłem artystycznym pomiędzy uniwersytetem, Słubicami, Frankfurtem n. Odrą oraz okolicami. Jesteśmy na usługach sztuki i kultury na uniwersytecie Viadrina i pomagamy w organizacji różnorakich projektów kulturalnych.

Obecnie proponujemy: kontakty i koordynację, pomoc przy szukaniu sponsorów (np. wspólne wnioski o dofinansowanie), finansowanie trojga dyrygentów na rzecz orkiestry i chóru, pomieszczenie na próby (w budowie) oraz sprzęt (za kaucją, ale bezpłatnie: wypożyczanie wzmacniaczy, sprzętu, stojaków itp.!)

Każdy nowy aktywista jest mile widziany!

Kunstgriff@gmail.com
http://www.kunstgriff-ev.org


dieLinke.sds - Klub studencki socjalizmu demokratycznego

http://viadrina.linke-sds.org


Liberalny Campus (Der Liberale Campus - LiCa) jest ponadwydziałową organizacją studencką. Mamy jeden wspólny cel: interesujemy się życiem naszego uniwersytetu i chcemy uczestniczyć w jego kształtowaniu. Nie kierujemy się przy tym programem partyjnym, lecz tworzymy własne idee.

info@lica-ffo.de
www.lica-ffo.de


Ostblick e.V. – RegionalInitiative OsteuropaStudierender Berlin-Brandenburg jest stowarzyszeniem studentów, doktorantów i absolwentów wszystkich czterech uniwersytetów Berlina i Brandenburgii, oferujących kierunki studiów związane z Europą Wschodnią („Ostblick” = „Spojrzenie na wschód”). Nasza działalność obejmuje projekty kulturalne, społeczne i polityczne (np. poradnik dla studentów „Studia wschodnioeuropejskie w Berlinie i Brandenburgii”), prezentacje krajów, imprezy kulturalne itp. W każdą pierwszą środę miesiąca spotykamy się w różnych miejscach regionu – serdecznie zapraszamy!

info@ostblick.org
www.ostblick.org


Grupa studencka UNICEF została założona zimą 2005 r., po katastrofie Tsunami. Od tej pory staramy się zbierać datki oraz zwracać uwagę społeczną na problemy dzieci. Współpracujemy ściśle z grupą roboczą UNICEF we Frankfurcie n. Odrą. Naszym najbardziej znanym projektem jest niedawna zbiórka na rzecz wyspy Ziegenwerder, ale organizujemy zbiórkę na rzecz dzieci romskich w Europie Południowo-Wschodniej poprzez koncert charytatywny, imprezy sportowe oraz współpracę ze szkołami. Cały czas szukamy nowych idei dotyczących akcji charytatywnych i ich realizacji. Cieszy nas każdy, kto chciałby do nas przystąpić. Oto nasze dane:

unicef-euv@web.de


Viadrina Consulting Group e.V. (VCG), założona w 2002 r., stała się w stosunkowo krótkim czasie jedną z najliczniejszych organizacji studenckich na uczelni (mamy ok. 60 członków). Konsultujemy małe i średnie przedsiębiorstwa nie tylko z regionu, lecz mamy także klientów z całych Niemiec i Polski. Nasza oferta obejmuje różne usługi z zakresu marketingu, strategii i IT, począwszy od badań rynku poprzez analizy SWOT, a skończywszy na tworzeniu stron internetowych. Poza tymi projektami VCG organizuje na uniwersytecie szkolenia, odczyty i warsztaty. Działając na tak różnorodnych polach VCG daje zainteresowanym studentom wszystkich kierunków możliwość nabycia doświadczeń oraz zastosowania swej wiedzy w praktyce.

info@vcg-ev.de
www.vcg-ev.de


ViaMUN jest grupą studencką, reprezentującą ONZ i MUN. Stawiamy sobie za cel przekazanie studentom i mieszkańcom Frankfurtu bogatszej wiedzy na temat ONZ. Organizujemy m.in. corocznie projekt „Viadrina Model United Nations”, będący swego rodzaju symulacją pracy gremiów ONZ.

http://www.viamun.de


Viasion Medien&Kunst ma na celu wykrycie i rozwój potencjału artystyczno-twórczego swych członków i uczestników w projektach i warsztatach. Angażujemy się w dziedzinie fotografii, filmów i tekstu.

viasion@gmail.com
www.viasion.de
Blog: http://viasion.twoday.net


Orkiestra uniwersytecka „Viaphoniker” stale szuka dźwiękowego wsparcia. Próby odbywają się raz w tygodniu w trakcie semestru. Chętnie przyjmiemy nowych muzyków z doświadczeniem pracy w orkiestrze. Próby odbywają się we wtorki od 19:00 do 20:00 w Audimax, sala 03.

www.viaphoniker.de


Vivadrina: Jesteśmy czasopismem studenckim Viadriny. Naszym zadaniem jest informowanie Was o wydarzeniach dotyczących naszego uniwersytetu, Frankfurtu i całego świata. Bardzo ważne jest dla nas, aby poruszane przez nas tematy obchodziły studentów i ich życie. Chcemy zwracać uwagę na rzeczy, które uważamy za kontrowersyjne i warte przedyskutowania. Dlatego w naszych ostatnich wydaniach zajmowaliśmy się takimi tematami jak obawa o przyszłość, konflikt na Bliskim Wschodzie i bieda. Takie tematy interesują studentów i chcemy oświetlić je z różnych stron.

Poza tym chcemy również bawić, jest zatem miejsce na informacje kulturalne i rozrywkę. Nie jesteśmy czasopismem politycznym, ale zajmujemy stanowisko w sprawie polityki uniwersyteckiej i światowej. Wszystkie propozycję są dyskutowane przez redakcję, ale stylistycznie każdy jest odpowiedzialny za swój artykuł.