Banner Viadrina

Gremia studenckie (Samorząd)

asta
StuPa-Logo ©StuPa
logo-jura
fsrwiwi-logo ©Fachschaftsrat WiWi 2012
logo_kuwi
rm_logo_small

Rada Samorządu Studenckiego (AStA)

Rada Samorządu Studenckiego zajmuje się bieżącymi sprawami studentów Viadriny. Składa się ona z referatów ds. międzynarodowych, socjalnych, finansowych, public relations, sportu, kultury, przetwarzania informacji, polityki uczelnianej oraz referatu ds. biurowych.

www.asta-viadrina.de
asta@europa-uni.de


Parlament Studencki (StuPa)

Parlament Studencki jest najwyższym organem ustawodawczym studentów Viadriny. Wybierany jest on raz do roku przez studentów w wyborach wolnych, równych i tajnych. Do najważniejszych zadań StuPy należy zajmowanie pozycji w sprawach dotyczących studentów, uchwalanie budżetu, wybór i kontrola działań ASty, a także wyznaczanie ram dla jej działalności. Podobnie, jak w rzeczywistych parlamentach, także w StuPie pracują komisje (obecnie jest to komisja spraw prawnych, komisja budżetowo-finansowa, komisja ds. polityki uczelnianej, komisja niemiecko-polska oraz komisja ds. public relations).

www.stupa-viadrina.de
stupa@europa-uni.de


Rada Studentów Prawa (FSR Jura)

Rada Studentów Prawa zajmuje się sprawami studentów prawa i pomaga im we wszelkich problemach związanych ze studiami.

Strona internetowa FSR Jura
fsrjura@europa-uni.de


Rada Studentów Ekonomii (FSR Wiwi)

Jesteśmy pierwszym adresem kontaktowym we wszystkich kwestiach związanych ze studiami. Współpracujemy przy organizacji tygodnia integracyjnego dla nowych studentów. Informujemy was o aktualnych wydarzeniach na wydziale i uniwersytecie, okazujemy pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych ze studiami i wykładowcami. Cenimy sobie wszystkie pomysły i uwagi z Waszej strony!

www.fsrwiwi.eu
fsrwiwi@europa-uni.de


Rada Studentów Kulturoznawstwa (FSR Kuwi)

Rada Studentów Kulturoznawstwa jest gremium reprezentującym wszystkich studentów kulturoznawstwa. Regularnie sporządzamy biuletyn informacyjny (Newsletter) na temat najważniejszych wydarzeń na uniwersytecie i imprez kulturalnych. Ponadto organizujemy dla Was comiesięczne spotkania (Stammtisch), sprawujemy pieczę nad nowymi studentami i pomagamy im w orientacji na uczelni. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w razie wszelkich pytań i problemów.

www.fsrkuwi-viadrina.de
fsrkuwi@europa-uni.de


Rada Mieszkańców Osiedla Studenckiego w Słubicach

rm@europa-uni.de