Banner Viadrina

Fakty i liczby

Doenhoff Stuehle ©Giraffe

Uniwersytet Europejski Viadrina w skrócie

Viadrina pierwszym uniwersytetem w Brandenburgii: 1506 – 1811
Ponowne otwarcie Viadriny, jako Uniwersytetu Europejskiego: 1991

Wydziały:

Prawo
Nauki Ekonomiczne
Kulturoznawstwo

Uczelnie partnerskie: ok. 200 - na wszystkich kontynentach

Studenci
(paźdz 2012)

 
Studenci: 6716
Studenci zagraniczni: 23%
Kierunki studiow 25
Zrzeszenia studenckie: 38

Absolwenci
(semestr letni 2012)

230 - studia licencjackie / bachelorskie

157 - studia magisterskie / masterskie

21 - doktoryzacje

Habilitacje (Stan: 2010) 52

Kadra
(czerwiec 2012)

 
Pracownicy: 520
Profesorowie 69