Banner Viadrina

Semestr zimowy 2015/16

Szczegółowe informacje:

Semestr
zimowy
2015/16

Czas trwania semestru 01.10.2015 - 31.03.2016
Czas trwania zajęć 12.10.2015 - 05.02.2016
Zapisy na kolejny semestr dla obecnych studentów (Rückmeldefrist) 22.06.2015 - 24.07.2015
Termin przyjmowania wniosków o urlop dziekański 22.06.2015 - 30.09.2015
Dzień Informacyjny dla Kandydatów 25.08.2015
Program zapoznawczy dla rozpoczynających studia 05.10.2015 - 09.10.2015
Spotkanie z Koordynatorką ds. Polskich Studentów -
Dzień Otwarty w języku polskim -
Przerwa świąteczna 21.12.2015 - 01.01.2016

Rekrutacja: Terminy składania dokumentów dla kandydatów na studia

 • Studia I stopnia (licencjat/bachelor):

  • Kandydatów posiadajacych niemiecką maturę i ubiegających się o miejsce na kierunku objętym procedurą numerus clausus

  Zgłoszenia przyjmuje UNI-ASSIST e.V. od:

  • Kandydatów na pełnowymiarowe studia posiadających świadectwo dojrzałości wydane poza RFN
   

01.06.2015 - 15.07.201501.06.2015 - 15.07.2015


Studia II stopnia (magister/master):

 • Kandydaci posiadajacy niemiecki dyplom ukończenia uczelni wyższej
 • Kandydaci posiadający zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wyższej

 

Uwaga na rózny termin składania podania na International Business Administration

 

01.06.2015 - 15.07.201501.05.2015 - 31.05.2015

Immatrykulacja: Zapisy na studia - po otrzymaniu potwierdzenia o przyjeciu na studia (Einschreibung)

 • na kierunki objęte zasadą NC
  (pod warunkiem otrzymania potwierdzenia o przyjęciu na studia)

 • na kierunki nie objęte zasadą NC

patrz informacja w liście potwierdzającym przyjęcie na studia

01.08.2015 - 15.09.2015

 

Zapisy dla wolnych słuchaczy 12.10.2015 - 23.10.2015
 
Egzamin DSH z języka niemieckiego -