Banner Viadrina

Semestr zimowy 2014/15

Szczegółowe informacje:

Semestr
zimowy
2014/15

Czas trwania semestru 01.10.2014 - 31.03.2015
Czas trwania zajęć 13.10.2014 - 06.02.2015
Zapisy na kolejny semestr dla obecnych studentów (Rückmeldefrist) 16.06.2014 - 18.07.2014
Termin przyjmowania wniosków o urlop dziekański 16.06.2014 - 30.09.2014
Dzień Informacyjny dla Kandydatów 26.08.2014
Program zapoznawczy dla rozpoczynających studia 06.10.2014 - 11.10.2014
Spotkanie z Koordynatorką ds. Polskich Studentów -
Dzień Otwarty w języku polskim 23.10.2014
Przerwa świąteczna 22.12.2014 - 02.01.2015

Rekrutacja: Terminy składania dokumentów dla kandydatów na studia

Studia I stopnia (licencjat/bachelor/) oraz wymiana studencka na Viadrinie:

Zgłoszenia przyjmuje
Uniwerystet Europejski Viadrina od:

  • Kandydatów posiadajacych niemiecką maturę i ubiegających się o miejsce na kierunku objętym procedurą numerus clausus
  • Zagranicznych studentów zamierzających podjąć semestralną lub roczną wymianę na Viadrinie

Zgłoszenia przyjmuje UNI-ASSIST e.V. od:

  • Kandydatów na pełnowymiarowe studia posiadających świadectwo dojrzałości wydane poza RFN

01.06.2014 - 15.07.2014

Studia II stopnia (magister/master):

  • Kandydaci posiadajacy niemiecki dyplom ukończenia uczelni wyższej
  • Kandydaci posiadający zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wyższej

01.06.2014-15.07.2014

Immatrykulacja: Zapisy na studia - po otrzymaniu potwierdzenia o przyjeciu na studia (Einschreibung)

Dla kandydatów na pełnowymiarowe studia:

  • na kierunki nieobjęte zasadą NC

  • na kierunki objęte zasadą NC
    (pod warunkiem otrzymania potwierdzenia o przyjęciu na studia)

 

01.08.2014 - 15.09.2014

patrz informacja w liście potwierdzającym przyjęcie na studia

 

Zapisy dla wolnych słuchaczy 13.10.2014 - 15.09.2014
 
Egzamin DSH z języka niemieckiego 19.09.2014