Banner Viadrina

Semestr letni 2015

Szczegółowe informacje:

Semestr
letni
2015

Czas trwania semestru 01.04.2015 - 30.09.2015
Czas trwania zajęć  13.04.2015 - 24.07.2015
Program zapoznawczy dla rozpoczynających studia  
Spotkanie z Koordynatorka ds. Polskich Studentów -

Rekrutacja: Terminy składania dokumentów dla kandydatów na studia

studia I stopnia oraz wymiana studencka na Viadrinie:

Zgłoszenia przyjmuje
Uniwerystet Europejski Viadrina od:

  • Kandydatów posiadajacych niemiecką maturą i ubiegających się o miejsce na kierunku objętym procedura numerus clausus

Zgłoszenia przyjmuje UNI-ASSIST e.V. od:

  • Kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane poza RFN (wszystkie kierunki I stopnia)

01.12.2014 - 15.01.2015

Studia II stopnia (magister/master):

  • Kandydaci posiadajacy niemiecki dyplom ukończenia uczelni wyższej
  • Kandydaci posiadający zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wyższej
  • Kandydaci ubiegających się o miejsce na kierunek International Business Administration

01.12.2014-15.01.2015

 


01.11.2014 - 30.11.2014

Immatrykulacja: Zapisy na studia (Einschreibung)

Dla kandydatów na:

  • kierunki nieobjęte zasadą NC
  • kierunki objęte zasadą NC
    (pod warunkiem otrzymania potwierdzenia o przyjęciu na studia)

 

01.02.2015 - 15.03.2015

patrz informacja w liście potwierdzającym przyjęcie na studia

Zapisy dla wolnych słuchaczy 13.04.2015 - 24.04.2015
Zapisy na kolejny semestr dla obecnych studentów (Rückmeldefrist) 05.01.2015 - 06.02.2015
Termin przyjmowania wniosków o urlop dziekański 05.01.2015 - 31.03.2015
Egzamin DSH