Banner Viadrina

Lista modułów

 

lp

Moduł

JL

 

1 jednostka lekcyjna (JL) trwa 45 minut

1

kursu przygotowujący do egzaminu językowego DSH - pisemny

40

2

kursu przygotowujący do egzaminu językowego DSH - ustny

16

3

Komunikacja na studiach (Bachelor / Master)

20

4

Wprowadzenie do prawa niemieckiego oraz studiów prawniczych w Niemczech i do technik prawniczej pracy naukowej

20

5

Wprowadzenie do metod wyszukiwania informacji prawnych

8

6

Wprowadzenie do studiów na kierunku German and Polish Law

2

7

Wprowadzenie do metod pracy naukowej na wydziale kulturoznawstwa

20

8

Wprowadzenie do metod pracy z archiwami i źródłami w badaniach naukowych w dziedzinie kulturoznawstwa

16

9

Praca z literaturą anglojęzyczną (na wydziale kulturoznawstwa)

16

10

Kurs przygotowawczy – matematyka dla studentów zagranicznych

40