Banner Viadrina

Centrum Pisania

Konsultacje

akrostichon ©Schreibzentrum
fachliteratur_kl ©Schreibzentrum

Poradnictwo udzielane studentom przez studentów


 –Oferta poradnictwa jest bezpłatna

 

Kto może do nas przyjść

Poradnictwo w zakresie produkcji tekstu dostępne jest dla wszystkich studentów, zarówno zaawansowanych jak i początkujących. Okazuje się pomocne przy tworzeniu wszelkiego rodzaju prac pisemnych, pomaga odpowiedzieć na pytania dotyczące procesu pisania. W szczególny sposób chcielibyśmy zaprosić studentów zagranicznych, dla których pisanie w języku obcym sprawia trudność. Poznać można również w ten sposób wymagania tutejszej uczelni, które różnią się znacznie od tych na uczelniach w krajach rodzimych.

 

Jak my rozumiemy pisanie


Pisanie to proces, który obejmuje więcej niż wystukiwanie liter na klawiaturze. Wszystko, co zawiera się w czasie między zrodzeniem się idei a momentem zapisania ostatniej linijki i oddaniem pracy promotorowi my nazywamy pisaniem. Tutaj pomocna okazuje się wymiana spostrzeżeń. Dobre dla każdego piszącego jest rozmawiać o powstającym tekście. Przynosi to korzyść piszącemu, stanowi formę jego rozwoju, a przy tym znajduje pozytywny wydźwięk w tworzącym się tekście. Po to włąśnie są dyżury pomocy oferowane przez Schreibzentrum.

 

Jak pracujemy

Nasza praca polega na peer tutoringu: jako pracownicy-studenci możemy pracować wspólnie z osobami zasięgającymi porady, bez konieczności zachowywania konwenansów hierarchii uniwersyteckiej i konieczności podlegania ocenie. Możesz przyjść do nas z każdego rodzaju pracą, którą musisz napisać: pracą zaliczeniową, esejem, protokołem, sprawozdaniem, podaniem, etc. Będziemy pracować wspólnie nad twoim tekstem - począwszy od kształtowania idei aż do ostatnich poprawek. Podczas pierwszej rozmowy określamy na jakim etapie pracy z tekstem jesteś i na czym polega trudność. Następnie przechodzimy do wspólnej pracy nad tekstem. Wyglądać to może różnorako. Możemy dyskutować o temacie, pomysłach, bądź dopracować tezę, na której zasadza się praca. Zasadniczo najpierw skupiamy się na treści, strukturze tekstu zanim poświęcimy się dbaniu o poprawność gramatyczno-językową tekstu. Na koniec spotkania zastanawiamy się wspólnie jaki mógłby być kolejny krok pracy piszącego, by wracał on do domu z jasno określonymi celami. W miarę możliwości umawiamy się na kolejne spotkanie.

 

Kim jesteśmy

Jesteśmy studentami Uniwersytetu Viadrina, którzy podczas odpowiednich szkoleń uzyskali kwalifikacje uprawniające do bycia tutorem w dziedzinie pisania. Podczas szkoleń poznaliśmy techniki i metody poradnictwa w zakresie produkcji tekstu, zapoznaliśmy się z wymogami tekstów naukowych jak również zgłębiliśmy wiedzę na temat procesu i strategii pisania. W przypadku pytań dotyczących czytania i nauki (spójnych ze sobą) polecamy poradnictwo Centrum Językowego.