Banner Viadrina

Centrum Pisania

Informacje o Schreibzentrum

akrostichon ©Schreibzentrum

Zgodnie z celami międzynarodowego i przyszłościowego kształcenia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, oferujemy:

- indywidualne poradnictwo w cztery oczy: każdy proces pisania i każda pisząca osoba są wyjatkowe

- pożądaną atmosferę sprzyjającą nauce bez  wywierania presji

- dalsze kształcenie i wymianę międzygrupową, międzyseminaryjną i międzywarsztatową

- wsparcie nauczających wynikające z założenia, że pisanie jest służącym nauczaniu medium skoncentrowanym na studencie

- możliwość kształcenia z zakresu peer tutoringu, z którego skorzystali nasi pracownicy

- wspieranie rozwoju kompetencji uczniów w celu lepszego przygotowania ich do studiów

 

Ta oferta skierowana jest do studentów, doktorantów, nauczycieli, uczniów i chętnych z zagranicy.

Jesteśmy zorientowani w internacjonalnej wiedzy na temat pisania tekstów naukowych. Uczestniczymy także aktywnie w dyskursach, badaniach z tym związanych, uczestniczymy w konferencjach i tworzymy publikacje.

 

Schreibzentrum powstało w kwietniu 2007 roku, stanowi ponadwydziałową instytucję. Od kwietnia 2012 należy także do nowo utworzonego Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą przy wsparciu rektora. Nasza praca wspierana jest głównie przez dotacje: (BMBF-Förderung für Exzellenz in der Lehre, Europäischer Sozialfond, DAAD, Robert Bosch Stiftung, Hans Böckler Stiftung, Stahlstiftung Eisenhüttenstadt). Więcej informacji na temat Schreibzentrum znajdziecie w dokumnetacji dotyczącej trójletniego czasu istnienia.