Banner Viadrina

viadukt - Polsko-Niemieckie Targi
Pracy i Praktyk

Bild GD ©Heide Fest
Rödl ©Heide Fest
EY ©Heide Fest
Stand pwc ©Heide Fest

viadukt.18 - Targi rekrutacyjne na Odrą dla ekspertów ze Wschodniej i Środkowej Europy

Termin: 07.11.2018

Targi oferują:

...pracodawcom - znakomite możliwości rekrutacji studentów i absolwentów trzech wydziałów: ekonomii, prawa i kulturoznawstwa posiadających interdyscyplinarną wiedzę fachową, kompetencje międzykulturowe, bardzo dobrą znajomość języków obcych i międzynarodowe doświadczenie oraz możliwość przeprowadzenia w dniu Targów indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami wszystkich kierunków studiów.

...studentom i absolwentom - niepowtarzalną okazję znalezienia praktyki lub pierwszej pracy, nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, zdobycia informacji dotyczących podjęcia pracy, możliwości rozwoju kariery, odbycia praktyk oraz pisania prac licencjackich lub magisterskich.

      

Polsko-Niemieckie Targi Pracy i Praktyk -viadukt są organizowane przez zaangażowanych w życie uniwersytetu studentów pod kierownictwem Polsko-Niemieckiego Biura Karier (Career Center) działającego przy naszym uniwersytecie.