Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Kontakt

 Rebekka Manke

Rebekka Manke

Koordynatorka programu Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

  • Osoba kontaktowa dla doktorantów
  • Konsultacje nt. oferty wyjazdowej i stypendialnej w ramach programu VIP
  • Opieka nad stypendystami programu VIP
  • Współpraca z Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) i Działem Spraw Międzynarodowych

Kontakt: Rebekka Manke, E-Mail: ipid-programm@europa-uni.de

Insa Breyer

Dr. Insa Breyer

Kierowniczka projektu Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

  • Referentka ds. Młodych Kadr Naukowych
  • Osoba kontaktowa ds. wspierania młodych kadr naukowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (uczestnicy studiów doktoranckich i staży podoktorskich)

Kontakt: Dr. Insa Breyer, E-Mail: breyer@europa-uni.de