Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Fellows 2016

Matthias Hellmund

Imię i nazwisko: Matthias Hellmund

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Amerykański, Waszyngton, D.C., USA

Okres pobytu na badaniach naukowych: 4 kwietnia - 1 czerwca 2016 r.

Główny obszar badań: Panamerykański system „Drug Court“ jako alternatywa dla niemieckiego wymiaru sprawiedliwości karnej? Analiza i porównanie doświadczeń międzynarodowych w postępowaniu z przestępcami narkotykowymi

"Pobyt badawczy w Stanach Zjednoczonych, tzn. w ojczyźnie systemu »Drug Court«, ma duże znaczenie dla mojego projektu badawczego. Podstawowym celem pobytu jest pogłębianie mojej dotychczasowo przede wszystkim teoretycznej wiedzy oraz zwłaszcza poznanie codziennych działań na sądach. Oprócz tego, Waszyngton, D.C. jest optymalnym miejscem, żeby rozszerzać sieć naukową przez bezpośrednie kontakty z lokalnymi instytucjami systemu »Drug Court«."

 Karolis Matikonis

Imię i nazwisko: Karolis Matikonis

Macierzysta uczelnia: Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 26 maja - 26 czerwca 2016 r.

Główny obszar badań: Efekty modelowania ulg podatkowych dla małych przedsiębiorstw

"Uniwersytet przy granicy polsko-niemieckiej jest idealnym miejscem dostawania informacji o europejskim opodatkowaniem. Jestem pod wrażeniem nie tylko doskonałego położenia, ale również orientacji międzynarodowej tego uniwersytetu. Uważam Viadrinę za uniwersytet najbardziej międzynarodowo ukierunkowany w Niemczech. Poza tym, chciałbym nawiązać kontakty z renomowanymi i zaangażowanymi profesorami oraz doktorantami na Viadrinie. Głównym celem pobytu poznawalnego jest pogłębianie wiedzy o zagranicznych podatkach od nieruchomości w Niemczech i w Polsce, co mogłoby wprowadzać globalną perspektywę do mojej promocji."

 Esfeva_Inna_MG_9912 (003) ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Inna Esafeva

Macierzysta uczelnia: Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

Główny obszar badań: Wizerunek Rosji w dyskursie politycznym Niemiec w kontekście kryzysu na Ukrainie

"Pobyt badawczy w Niemczech pozwala mi na wdawanie się w międzynarodowe środowisko badawcze, co ma duże znaczenie w dziedzinie nauk politycznych. Poza tym, pobyt umożliwia mi nawiązanie kontaktów z niemieckimi naukowcami i doktorantami zajmującymi się dziedziną badawczą. To będzie pomogło mi w tworzeniu przydatnej sieci naukowej."

 Jagielska_Anna_MG_7710 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Anna Jagielska

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: King’s College London, Wielka Brytania

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 lipca - 31 sierpnia 2016 r.

Główny obszar badań:: Dyskursywne konstytuowanie kobiecości w wypowiedziach Watykanu (1880—2016)

"The Centre for Language & Disource and Communication na King’s College w Londynie oferuje wiele warsztatów, konferencji i publikacji, które stanowią forum dyskusji na temat analizy dyskursu. Mam nadzieję, że poprzez dostęp do anglojęzycznej literatury, uczestnictwo w zajęciach oraz wymianę z tamtejszymi naukowcami uda mi się wzbogacić moją metodykę pracy oraz nadać mojemu projektowi międzynarodową perspektywę."

Jess Miller

Imię i nazwisko: Jess Miller

Macierzysta uczelnia: Flinders University Adelaide, Australia

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 24 czerwca - 24 lipca 2016 r.

Główny obszar badań: Feministyczne bohaterki i specyficzne przestrzenie dla płci w historycznych opowieściach o podróżach w czasie

"Starałam się o pobyt poznawalny, ponieważ moja promocja polega w dużej mierze na niemieckich badaniach kulturowych i historycznych. Poza tym, jako doktorantka dążąca do kariery naukowej bardzo chciałabym spotkać innych studentów o podobnych zainteresowań i nawiązać nowe przyjaźnie oraz stosunki zawodowe. Myślę, że pobyt na Viadrinie będzie wyjątkową możliwością, żeby posunąć naprzód moje kreatywne, naukowe i kulturowe badania."

Anastasia Zonova

Imię i nazwisko: Anastasia Zonova

Macierzysta uczelnia: Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 lipca - 30 lipca 2016 r.

Główny obszar badań: Proza migrantów w niemieckojęzycznej literaturze późnego XX i wczesnego XXI wieku

"Podczas jednomiesięcznego pobytu poznawalnego, chciałabym poznać możliwości badania na Viadrinie, żeby powiększać wiedzę w dziedzinie literatury migrantów i rozbudować sieć naukową w dziedzinie literaturoznawstwa. W promocji zajmuję się bezpośrednio literaturą migrantów. Viadrina dysponuje idealnymi warunkami prowadzenia skutecznych badań w tej dziedzinie."

Steffen_Anka_MG_7679 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Anka Steffen

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: University of Hertfordshire, Wielka Brytania

Okres pobytu na badaniach naukowych: 15 lipca - 30 września 2016 r.

Główny obszar badań: Światowi gracze? Śląscy handlowcy płótnem w handlu atlantyckim w XVIII wieku (Tytuł roboczy)

"Uniwersytet w Hertfordshire, jako centrum badawcze historii ekonomicznej i społecznej XVIII wieku jest idealnym miejscem, żeby posunąć naprzód moje badania i poddać je pod krytyczną dyskusję. Profesor Doktor John Styles z Uniwersytetu w Hertfordshire, uznany ekspert w dziedzinie nowożytnego handlu tkaninami i codziennego ubrania, będzie dla mnie cennym doradcą na miejscu. Poza tym, londyńskie archiwa oferują bogaty zasób materiału źródłowego, który dotychczasowo jeszcze nie został zanalizowany z środkowoeuropejskiej perspektywy w kontekście atlantyckiego obszaru gospodarczego. Uniwersytet w Hertfordshire ułatwia mi dostęp do tych źródeł."

 Kowalski_Katharina_92 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Katharina Kinga Kowalski

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Columbia w mieście Nowy Jork, USA

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 sierpnia - 31 października 2016 r.

Główny obszar badań: Nowe style myślowe? Kręgi feministyczno-intelektualne w Polsce (1980-2004)

"W moich badaniach skupiam się na rozwinięciu i migracji Women’s and Gender Studies, jako nurt intelektualny. Ponieważ moja praca polega na wykorzystywaniu amerykańskich źródeł, korzystam z pobytu badawczego na prowadzenia badań terenowych. Oprócz tego mam nadzieję, że dostanę ważne merytoryczne impulsy na moją pracę badawczą przez nawiązanie sieci naukowej i wymianę fachową z kluczowymi postaciami amerykańskiego feminizmu. Poza tym, pobyt badawczy pozwala mi na dostęp do aktualnej amerykańskiej literatury specjalistycznej, wgląd w najnowsze podejścia metodologiczne oraz wymianę fachową na miejscu. Podczas trzymiesięcznego pobytu w Nowym Jorku będę korzystała z tych różnorodnych okazji."

Hanna Malik

Imię i nazwisko: Hanna Malik

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet w Turku, Finlandia

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 września - 30 listopada 2016 r.

Główny obszar badań: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w Polsce na tle (najnowszych) tendencji w prawie niemieckim (tytuł roboczy)

"Pobyt badawczy za granicą pozwala mi na spojrzenie na moje badanie w bardziej szerokim kontekście – a nie tylko z perspektywy niemieckiej lub polskiej – oraz przez pryzmat nowych metodycznych podejść. Włączenie fińskiej perspektywy będzie wzbogacać moje badania, ponieważ fińskie podejście kryminalistyczne walki z przestępczością gospodarczą i przedsiębiorczą odróżnia się od polskiego i niemieckiego. Jestem już w fazie końcowej promocji, więc pobyt oferuje mi również możliwość przedstawienia wyników promocji międzynarodowym ekspertom fachowym."

Abubakar Atiku Alkali

Imię i nazwisko: Abubakar Atiku Alkali

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Hongkong, Hongkong

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 września - 30 listopada 2016 r.

Główny obszar badań: Relacja morfofonologii werbalnej języka ful z perspektywy teorii optimalności w lingwistyce

"Viadrina Fellowship będzie punktem wyjścia nowego rozdziału w moim życiu akademickim. Po pierwsze, przez uczestnictwo w tym programie mogę zrealizować swoją aspirację poznania niemieckiego świata naukowego. Poza tym, będę nie tylko mógł zanurczyć się w niemieckiej kulturze badania, lecz też pozostać połączony z nią. Wspaniała i inspiracyjna okazja do pracowania pod kierunkiem jednego z najbardziej pomysłowych profesorów na Viadrinie oraz do nawiązania kontaktów z innymi studentami międzynarodowymi, którą oferuje mi ten Fellowship, jest niezbędna do osiągnięcia moich krótko- oraz długoterminowych celów kariery."

Mirjam Goudsmit

Imię i nazwisko: Mirjam Goudsmit

Macierzysta uczelnia: University of New South Wales, Australia

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 października - 31 października 2016 r.

Główny obszar badań: Performance heterogeneity across environments: Investigating strategic responses, environmental turbulence, and performance relationships

"Pobyt poznawalny na Viadrinie będzie poszerzać i wzbogacać moje doświadczenia akademickie, badania oraz sieć międzynarodową. Poza tym, będę mogła poznać Viadrinę oraz jej badacze, którzy prowadzają badania w takich dziedzinach, które również są ważne dla mojej obecnej pracy. Mam zamiar uczenia się z różnych perspektyw, żeby udoskonalić moje badania i sposób myślenia oraz poszerzyć moje horyzonty co do mojej kariery po doktoracie."

Aleksandra Luczak

Imię i nazwisko: Aleksandra Łuczak

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Warszawski, Polska

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 października - 31 grudnia 2016 r.

Główny obszar badań: Plac budowy przyszłości. Wizja i realizacja warszawskiego “Centrum Zachodniego” jako świadectwo historii PRL w latach 1969-1989

"Cieszę się, że spędzam pobyt badawczy na renomowanym polskim uniwersytecie. Mój interdyscyplinarny projekt badawczy oraz wspólne zainteresowania badawcze gościnnej uczelni były powodem, dlaczego wybrałam Uniwersytet Warszawski. Ważnym celem pobytu jest pogłębianie kontaktów naukowych w obszarze historii kultury i sztuki, żeby osadzić moje badania w dyskursie polskim i umożliwiać przyszłe współprace."

Olha Tkachenko

Imię i nazwisko: Olha Tkachenko

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Polska 

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 listopada - 30 listopada 2016 r.

Główny obszar badań: Dyskurs tożsamości ukraińskiej podczas przemian społecznych i politycznych w latach 2004-2014 według polskiej prasy opiniotwórczej

"Głównym punktem ciężkości badania na Europejskim Uniwersytecie Viadrina jest region pod nazwą Europa Środkowo-Wschodnia. Moje badania również skupiają się na tym regionie. Pobyt poznawalny na Viadrinie pozwala mi na poznanie nowych podejść do badań nad Europą Środkowo-Wschodnią, które mogłyby się przydać do mojego tematu. Chciałabym przedstawić środowisku naukowemu moje badania i wyniki, żeby go zaznajomić z moim podejściem do badania komunikacji międzykulturowej między Polską a Ukrainą."

Jesper Verhoef

Imię i nazwisko: Jesper Verhoef

Macierzysta uczelnia:

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 listopada - 30 listopada 2016 r.

Główny obszar badań: Holenderska prezentacja Ameryki w debacie publicznej w kinach, przenośnych radiach i telewizji, 1919-1989

"Mój pobyt na Viadrinie w charakterze pracownika naukowego był bardzo inspirujący, zarówno dzięki wybitnym naukowcom, jak i poprzez różnice kulturowe. Po zakończeniu doktoratu rozważam możliwość pracy w Niemczech, którą dzięki mojemu miesięcznemu pobytowi we Frankfurcie nad Odrą widzę optymistycznie a moja kariera może tylko zyskać. Pobyt zapoznawczy pomoze w kontaktach, karierze oraz badaniach naukowych - szczególnie dzięki naukowcom z katedry Europejskiej Historii Współczesnej pracującymi nad tematami, które są istotne i dla moich badan naukowych (np. mapy kognitywne, historia transnarodowa)."

Nikoletta Pikramenou

Imię i nazwisko: Nikoletta Pikramenou

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 listopada 2016 r. - 31 stycznia 2017 r.

Główny obszar badań: Życie między dwoma płciami: Podejście z perspektywy praw człowieka

"Uważam pobyt badawczy za istotny wkład do mojej kariery oraz do moich badań naukowych. Poza tym, taki pobyt oferuje dobre środowisko, żeby wykorzystać mój pełny potencjał i rozszerzyć moje umiejętności oraz moją wiedzę. Zdecydowałam się na Uniwersytet Europejski Viadrinę głównie ze względu na jego mocny profil międzynarodowy. Fakt, że Viadrina wspiera takie wartości jak pokojowe współistnienie oraz współpracę ludzi z różnych kręgów kulturowych obudził moje zainteresowanie."

Mark Do

Imię i nazwisko: Mark Do

Macierzysta uczelnia: University of New South Wales, Australia

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 grudnia 2016 r. - 28 lutego 2017 r.

Główny obszar badań: Wyższe wpływy osobowościowe i przywódctwo

"Uczestnictwo w programie VIP daje mi możliwość nawiązania kontaktów z innymi studentami oraz naukowcami w mojej dziedzinie badań oraz w dziedziniach z nią związanych. Przez to, że mogę uzyskać wiedzę i informacje od naukowców z innych krajów, będę mógł wzbogacić moje badania międzykulturowymi wglądami, szczególnie ze względu na to, że w skupiam się w moich badaniach głównie na temacie „leadership”, który jest globalnym przedmiotem badania."