Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Fellows 2017

Maffle_Stéphane_MG_7137 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Stéphane Maffli

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 7 stycznia – 5 lutego 2017 r.

Główny obszar badań: Literatura migrantów z niemieckojęzycznej Szwajcarii od 1980 roku

„Zdecydowałem się na pobyt poznawalny na Uniwersytecie Europejskim Viadrina ze względu na założoną w 2012 roku Katedrę fundacyjną Niemiecko-żydowskiej Historii Literatury i Kultury, Uchodźstwa i Migracji. Celem mojego pobytu jest poznawanie zarówno metody pracy w konwersatorium badawczym pt. „Diaspora, Uchodźstwo, Migracja, Nowe Podejścia Metodyczne i Teoretyczne” jak i współpracowników oraz uczestników, żebym mógł przewidzieć, czy warto wrócić na Viadrinę na późniejszy jednoroczny pobyt.”

Belete_Shimels-Sisay _MG_6912 (002) ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Shimels S. Belete

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Wiedeński, Austria

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 marca – 30 maja 2017 r.

Główny obszar badań: Podważać państwowe działania antyterrorystyczne wobec dążenia do prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego: zwracając uwagę na przykład etiopskich ram prawnych i instytucjonalnych.

„Będąc młodym naukowcem, który dąży do osiągnięcia głębszej wiedzy oraz doświadczeń w dziedzinie swojej specjalizacji, sądzę, że ten krótki pobyt badawczy może mi zaoferować ulepszone możliwości badania i uczenia się oraz nowe podejścia do różnorodnych kwestii związanych z moimi badaniami. Program będzie mi pomóc w nawiązaniu kontaktów oraz w rozwoju zawodowym, bo będzie to atrakcyjna możliwość do poznania kolegów specjalizowanych w tej samej dziedzinie, do rozszerzenia moich badań i publikacji, do nauki i innych projektów zawodowych w terazniejszości i bliskiej przyszłości.  Uważam ten pobyt za następną przygodę, żeby się zapoznać z głębszą wiedzą i rozumieć różnorodne kultury akademickie i naukowe.”

Steinkamp_Anna_MG_7112 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Anna Steinkamp

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Sofii w Tokio, Japonia

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 kwietnia – 31 maja 2017 r.

Główny obszar badań: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w przygraniczach: jakościowa analiza zasobów i kompetencji w kraju związkowym Brandenburgii oraz w województwie lubuskim.

„Uniwersytet Sofii jest doskonałym miejscem do przedstawienia wyników moich badań w kształcie własnych prezentacji i publikacji. Spodziewam się konstruktywnego feedbacku po tych czynnościach, który może być ukształtowanym innymi punktami widzenia na moje badania i może dać impuls do dalszych analiz naukowych.”

Balling_Jonathan-Rafael_MG_7131 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Jonathan Rafael Balling

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Uczelnia zagraniczne: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Stany Zjednoczone

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1 sierpnia – 31 października 2017 r.

Główny obszar badań: Kauboy, Gautsho, Muszhik – wiejska męska męskość w jidyszowych tekstach fikcyjnych z lat 1883-1942

„Nawiązanie (międzynarodowych) kontaktów jest szczególnie istotne, jeśli pracuje się nad rozprawą doktorską w dziedzinie studiów nad kulturą i językiem jidysz. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley dziedzina Gender Studies oraz studia nad kulturą i językiem jidyszowym i żydowskim wzajemnie wpływają na siebie w wyjątkowy sposób. Moim celem jest intensywne rozmyślenie nad rozprawą doktorską zrobienie w niej wyraźne postępy przez rozmowy indywidualne i udział w seminariach doktoranckich.”