Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Do pobrania

Nabory wniosków
Stypendia na pobyt zapoznawczy na Viadrina (1 miesiąc)
Stypendia na pobyty naukowe na Viadrina (max. 3 miesiące)
Stypendia na pobyty naukowe za granicą (max. 3 miesiące)
Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina
Granty na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii
Formularze wniosków
Formularze wniosków ǀ Stypendia na pobyt zapoznawczy na Viadrina (1 miesiąc)
Formularze wniosków ǀ Stypendia na pobyty naukowe na Viadrina (max. 3 miesiące)
Formularze wniosków ǀ Stypendia na pobyty naukowe za granicą (max. 3 miesiące)
Formularze wniosków ǀ Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina
Formularze wniosków ǀ Granty na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii
Formularze opinii
Formularze opinii ǀ Stypendia na pobyt zapoznawczy na Viadrina (1 miesiąc)
Formularze opinii ǀ Stypendia na pobyty naukowe na Viadrina (max. 3 miesiące)
Formularze opinii ǀ Stypendia na pobyty naukowe za granicą (max. 3 miesiące)
Formularze opinii ǀ Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina
Formularze opinii ǀ Granty na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii
Informacje o stawkach ryczałtu
Ulotka