Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Aplikacja

 

Krok 1: Złożenie aplikacji
  • Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia aplikacji znajduje się w wytycznych poszczególnych stypendiów i grantów.
  • Formularze do aplikacji znajdują się w rubryce „Downloads“.
  • Aplikacje (1 plik PDF, max. 2 MB) należy w podanym terminie wysłać drogą mailową do biura koordynacji projektu.
Krok 2: Wybór aplikacji
  • Po upływie terminu aplikacji sprawdzone zostają wszystkie nadesłane dokumenty.
  • Komisja ds. rozdziału środków w obszarze badań i młodych kadr naukowych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina dokonuje wyboru kandydatów, którzy otrzymają stypendia na pobyt naukowe za granicą oraz stypendia na pobyt naukowe/ pobyty zapoznawcze na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Potrwa to ok. 2 miesięcy.
  • Proszę mieć na uwadze, że w tym czasie nie udzielamy informacji na temat złożonych aplikacji!
Krok 3: Przyjęcie/odrzucenie aplikacji
  • Po dokonaniu wyboru przez komisję kandydaci otrzymują drogą mailową informację o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji.
  • Jeśli aplikacja zostanie przyjęty: Z biura koordynacji projektu kandydat otrzymuje informację o przyjęciu wniosku wraz z odpowiednim oświadczeniem akceptacyjnym. Oświadczenie akceptacyjne należy wypełnić, podpisać i odesłać do biura koordynacji projektu w podanym terminie.
  • Zespół biura koordynacji projektu ustala z kandydatem w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy wszystkie szczegóły dotyczące jego stypendium na pobyt naukowy, pobyt zapoznawczy, planowanej konferencji dla młodych naukowców lub grantu na korektę/publikację tekstu.
  • Jeśli wniosek zostanie odrzucony: W ramach programu VIP nie można przyznać stypendium ani grantu. Proszę mieć na uwadze, że komisja nie wysyła indywidualnych uzasadnień. Odrzuconym kandydatom w ramach program VIP nie mozna przyznać stypendium any grantów.