Banner Viadrina

Program

Uroczystość objęcia funkcji prezydenta
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
przez prof. dr Julię von Blumenthal

w czwartek, 18 października 2018
o godzinie 15.30
w budynku Auditorium Maximum
na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
przy ulicy Logenstraße 4
we Frankfurcie nad Odrą

Program

Występ muzyczny

Powitanie
prof. dr Stephan Kudert,
ustępujący prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Przemówienie
dr Ulrike Gutheil,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Przemówienie
prof. dr Klaus Dicke,
Przewodniczący Rady Fundacji
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Przekazanie funkcji prezydenta

Przemówienie inauguracyjne
prof. dr Julia von Blumenthal,
prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Występ muzyczny

Po części oficjalnej, ok. godziny 17.00,
zapraszamy na lampkę szampana w budynku Auditorium Maximum


Powrót do zaproszenia

Zainteresowanych udziałem w uroczystości prosimy o zgłoszenia do dnia 1 października br. mailowo na adres: registration@europa-uni.de.

20180509_Prof-Dr-Julia-von-Blumenthal_UV_7078_190 ©Heide Fest

Portal_Ausschnitt_0274