Banner Viadrina

Wymiana akademicka w ramach programu Erasmus

Szanowni profesorowie i wykładowcy,

Nasze strony internetowe są w trakcie przerabiania. Prosimy korzystać z niemieckiej wersji lub skontaktować się z koordynatorka wymiany wykładowców i profesorów albo koordynatorami stypendiów. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szanowni wykładowcy,
cieszy nas bardzo, iż zdecydowaliście się na prowadzenie zajęć na jednej z naszych uczelni partnerskich w ramach programu ERASMUS dla kadry akademickiej. Na wszelkie pytania w kwestiach organizacyjnych chętnie odpowie Irene Gropp, koordynator ds. wykładowców wizytujących.

 

Cele

Program ERASMUS wspiera międzynarodową współpracę w Europie i wymianę fachowej wiedzy. Służy on zawodowemu i osobistemu rozwojowi kadry akademickiej. Jednocześnie program ten umożliwia poznanie innych europejskich systemów nauczania.

Dodatkowym celem jest umożliwienie studentom, którzy nie wyjechali na wymianę za granicę, kontakt z zagranicznymi wykładowcami.

Świadczenia

  • Dofinansowanie na pokrycie dodatkowych kosztów, powstałych w wyniku prowadzenia zajęć akademickich.
  • W zależności od dostępnego budżetu istnieje możliwość przyznania dofinansowania w kwocie max. 800 euro tygodniowo lub 2000 euro w przypadku dłuższego pobytu. Jeśli trwa on dłużej niż 4 tygodnie, możliwe jest przekroczenie maksymalnej sumy dofinansowania w uzasadnionych przypadkach.
  • Niepełnosprawni wykładowcy mogą starać się o dodatkowe środki.

Wymagania

  • Zatrudnienie na Viadrinie. Biuro ds. Międzynarodowych co roku ubiega się o środki finansowe w ramach programu Erasmus, dostępne dla całęj kadry akademickiej uniwersytetu.
  • Pobyt na uczelni partnerskiej w państwach Uni Europejskiej, w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie lub na Cyprze. Prosimy o upewnienie się, czy uniwersytet Państwa wyboru posiada umowę partnerską z Państwa Wydziałem.
  • Integracja zajęć dydaktycznych z wydziałem na uniwersytecie partnerskim
  • Porozumienie z uniwersytetem partnerskim w sprawie zajęć dydaktycznych przed wyjazdem zagranicznym
  • Pobyt na uniwersytecie partnerskim musi objąć przynajmniej 5 godzin zajęć
  • Z programu nauczania musi wynikać, że w dni objęte dofinansowaniem odbywały się zajęcia związane z pobytem naukowym. Weekendy i ferie mogą zostać tylko wtedy dofinansowane, jeśli udokumentowana jest praca lub podróż w tym czasie (np. poświadczenie przez uczelnię partnerską).

Uwaga: Bezpośrednie składanie podań w Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) lub Komisji Europejskiej nie jest możliwe!


Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Krzysztofa Kolanowskiego, który przez dwa tygodnie przebywał i prawadził zajęcia na uniwersytecie w Kaunas na Litwie.