Banner Viadrina

Zagraniczna kadra naukowa - Incoming

Portal1 ©Heide Fest
HG_Ehrenhof_Fruehling2009img_0823 ©Heide Fest

Szanowni Wykładowcy, szanowni Profesorzy, szanowni Doktoranci!

Dziękujemy za zainteresowanie pobytem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Na kolejnych stronach znajduje się zestawienie informacji na temat programów wyjazdowych, wskazówek dotyczących planowania i organizacji podróży, a także użytecznych informacji na temat pobytu w Niemczech, we Frankfurcie nad Odrą i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, w ramach którego wykładowcy mogą wyjechać w celach dydaktycznych do europejskich krajów uczestniczących w programie. Aby wykładowca mógł nauczać za granicą w ramach programu Erasmus+, musi istnieć odpowiednie porozumienie o współpracy pomiędzy jego uczelnią macierzystą i Uniwersytetem Europejskim Viadrina.

Dotacja KA107 jako część programu Erasmus+ umożliwia wyjazdy do „krajów spoza programu“ – tak zwanych krajów partnerskich. Wspierane są wyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych z następujących uczelni, z którymi Viadrina posiada odpowiednie porozumienie o współpracy: 

  • Uniwersytet Katolicki Lviv (Ukraina)
  • Akademia Kyiv-Mohyla (Ukraina)
  • Karazin Uniwersytet Kharkiv (Ukraina)
  • Uniwersytet Państwowy w Tbilisi (Gruzja)

Dofinansowanie obejmuje m.in. stypendium wyjazdowe w celach dydaktycznych lub stypendium doktoranckie na badania naukowe (w tym ryczałt na podróż).

Dział Spraw Międzynarodowych Viadrina prowadzi w ścisłej współpracy z Centrem Studiów Podyplomowych (VCGS) Międzynarodowy Program Viadrina - dla Absolwentów (VIP). Program jest finansowany przez DAAD z funduszów Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). VIP oferuje doktorantom Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz międzynarodowym doktorantom do października 2017 roku perspektywę stworzenia międzynarodowego profilu badawczego i kariery zawodowej.

Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) jest programem mobilności Komisji Europejskiej, w ramach którego przyznawane są stypendia na wymianę studentów, doktorantów i badaczy z uniwersytetów UE i spoza UE:

  • HERMES z regionem Europy Wschodniej / Kaukazu (tylko dla Wydziału Studiów Kulturoznawstwa i Wydziału Prawa, wyłącznie dla studentów podyplomowych i postdocs)
  • PUEDES z Ameryką Łacińską (wszystkie wydziały)