Banner Viadrina

Pięć kroków na Viadrinę

Viadrina? Tu chcę studiować!

Ale jak to zrobić?

1. Krok

Wejdz na stronę internetową kierunku, którym jesteś zainteresowany, czyli:

aby dowiedzieć się o nim więcej.  

 

Aby dowiedzieć się więcej o Viadrinie i studiach na polsko-niemieckim pograniczu,
weź udział w dniach otwartych.
Ich termin znajdziesz na stronie: www.euv-frankfurt-o.de

 

2. Krok

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, których listę (wraz z podaniem o przyjęcie na studia) znajdziesz tu...

 

3. Krok

Jeżeli posiadasz polską maturę

 

Wyślij dokumenty na adres:
Europa-Universität Viadrina
c/o uni-assist e.V.
11507 Berlin
Germany

Jeżeli posiadasz niemiecką maturę i ubiegasz się o miejsca na kierunku, który:

jest objęty procedurą numerus clausus

Wyślij dokumenty na adres:
Europa-Universität Viadrina
Immatrikulationsamt
Postfach 1786,
15207 Frankfurt (Oder)

nie jest objęty procedurą numerus clausus

Omiń 3. krok i przejdź do
4. kroku Einschreibung

 

Termin upływa
15 Lipca
tzn. tego dnia dokumenty muszą fizycznie znaleźć się pod danym adresem

 

4. Krok

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia (Zulassung), potwierdź zamiar ich podjęcia (Einschreibung) i dostarcz niezbędne dokumenty, których listę znajdziesz w liście informującym o otrzymaniu miejsca na naszym uniwersytecie (Zulassungsschreiben).

 

5. Krok

Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek znajdziesz tu...

 

Do zobaczenia
na Viadrinie!