Banner Viadrina

Międzynarodowe podwójne dyplomy

studis_21_04_08-3651 ©Heide Fest

Uniwersytet Europejski Viadrina utrzymuje bardzo ścisłą współpracę z wieloma uczelniami europejskimi i pozaeuropejskimi, na podstawie tak zwanych porozumień dwustronnych lub wielostronnych. W ten sposób studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina mają możliwość zdobycia jednocześnie dwóch lub trzech dyplomów ukończenia studiów.
Zapewniamy doradztwo i pomoc w procedurze aplikacyjnej i planowaniu podwójnego lub wielokrotnego dyplomu. Można omówić z nami swój plan studiów przed i po pobycie za granicą, aby formalnie ukończyć podwójne studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i za granicą.

Na następujących stronach można uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych programów studiów na wydziałach: