Banner Viadrina

Wielokrotne dyplomy międzynarodowe: Wydział Kulturoznawstwa

1. Wymogi dopuszczenia do programu

W celu zakwalifikowania się do jednego z dwustronnych lub wielostronnych programów należy spełnić następujące warunki:

  1. Trzeba być zarejestrowanym, stałym studentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
  2. Trzeba mieć stopień bachelor (lub odpowiednik).
  3. Aby zakwalifikować się do programu, konieczne są dobre stopnie i znajomość języka wykładowego (ewentualnie także języka danego kraju), ponieważ od samego początku wymagany jest aktywny udział w zajęciach i zdobywanie różnych zaliczeń, np. poprzez prezentacje i prace pisemne. Wystarczający poziom znajomości języka można wykazać na przykład za pomocą odpowiednich certyfikatów językowych, które można dołączyć do aplikacji.
  4. Ponadto należy spełnić wszystkie dodatkowe warunki przyjęcia wymagane na danej uczelni partnerskiej

2. Formalności procedury aplikacyjnej

Procedury aplikacyjne różnią się od siebie w zależności od kierunku studiów. Wniosek o uzyskanie podwójnego dyplomu master z Paris 8 (MASS) składa się przez Dział Spraw Międzynarodowych. Dokładne informacje na temat procedury aplikacyjnej i terminów składania wniosków dostępne są na stronach Działu Spraw Międzynarodowych w punkcie Wniosek o przyjęcie do programu.

Wnioski o przyjęcie na inne podwójne studia magisterskie (master) składa się bezpośrednio u właściwych koordynatorów danych kierunków studiów (p. tabela).

3. Programy

Uniwersytet partnerski z umowami o podwójnych dyplomach

Kraj

Kierunek studiów

Istanbul Bilgi University
(Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z koordynatorem podwójnego programu)
Turcja

European Studies

Université de Strasbourg
(Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z koordynatorem podwójnego programu)
Francja

European Studies

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
(Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z koordynatorem podwójnego programu)
Polska

European Studies

Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis

(Proszę przesłać wniosek bezpośrednio do Departamentu Spraw Międzynarodowych Viadrina)

Francja

Master of Socio-Cultural Studies

Uwaga: W celu uznania przedmiotów studiów zaliczonych za granicą prosimy o kontakt z koordynatorem odpowiedniego kierunku studiów. Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach.