Banner Viadrina

Finansowanie

geld ©Giraffe

Co trzeba sfinansować?

 • Opłaty za studia
 • Koszty utrzymania


Jakie  możliwości wsparcia finansowego istnieją?

 • Stypendium zagraniczne BAföG
 • Kredyt studencki
 • Dofinansowanie podróży ERASMUS
 • Stypendium PROMOS
 • Stypendia dla Europy Południowej i krajów GUS
 • Stypenia Viadriny
 • Specjalne formy finansowania wymiany międzynarodowej
 • ERASMUS Mundus Action 2
  • HERMES
  • PUEDES
 • Inne stypendia