Banner Viadrina

Do pobrania


Informacje ogólne

Ulotka: Jak, kiedy, gdzie wyjechać za granicę?

Broszura: Informacje na temat studiowania za granicą – wersja niemiecka

Wszystkie prezentacje i filmy z International Day dostępne są w Moodle.


Potwierdzenie znajomości języka

Formularze DAAD zaświadczenia o znajomości języka (formularz należy wydrukować i wziąć ze sobą do lektoratu):


Program Erasmus+

Rok 2016/17

Rok 2015/16

Rok 2014/15

Rok 2013/14:


Programy pozaeuropejskie (Non-EU)


Formularze Transcript of Records:

  • w j. niemieckim
  • w j. angielskim
    • Zamiast angielskiego Transcript of Records studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych mogą załączyć angielską wersję wyciągu ocen z portalu HIS (w tym celu należy przestawić ustawienia językowe portalu HIS na język angielski). W razie konieczności można poświadczyć wyciąg ocen z portalu HIS w Dziale Spraw Międzynarodowych (AM 207).
  • w j. hiszpańskim
  • w j. rosyjskim