Banner Viadrina

Nabór wniosków na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WiWi)

Wniosek o przyznanie miejsca na naszej uczelni partnerskiej należy najpierw złożyć w Dziale Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Po otrzymaniu potwierdzenia z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina konieczne jest jeszcze złożenie drugiego wniosku bezpośrednio na uczelnię partnerską.


Uwaga!

 • Potwierdzenie wyboru kandydata otrzymane z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina nie jest jeszcze ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia na pobyt na studiach za granicą. Decyzja należy do uczelni partnerskiej, którą informujemy o wyborze. Z reguły jednak wytypowani przez nas studenci zostają tam zaaprobowani.
 • Należy pamiętać, że nie można złożyć wniosku na uczelnię partnerską przed otrzymaniem potwierdzenia z Działu Spraw Międzynarodowych.


Złożenie wniosku w Dziale Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Wniosek należy kierować do Działu Spraw Międzynarodowych – Torstena Glase i Aleksandry Klechy – oraz do Claudii Casiano-Perez (działającej w zastępstwie Juliana Irlenkäusera do 05/2018) w przypadku wniosku w ramach naszych programów latynoamerykańskich.


Dokumenty wniosku

W zwykłej teczce (proszę nie używać składanych teczek) powinny się znaleźć:

 • Wydrukowana aplikacja online DE|EN

  Przed wypełnieniem i odesłaniem aplikacji online należy sprawdzić, czy dla macierzystego wydziału rzeczywiście istnieje umowa partnerska z wybranymi przez kandydata uczelniami. W drugiej rundzie naboru wniosków proszę brać pod uwagę wyłącznie listy opublikowane na stronie internetowej dotyczącej miejsc pozostałych po zakończeniu rekrutacji.

 • List motywacyjny

  List motywacyjny odnosi się do uczelni pierwszego wyboru i ma 1 do max. 2 stron formatu A4 w języku niemieckim (lub angielskim, jeżeli kandydat woli pisać w tym języku lub ubiega się o uzyskanie podwójnego dyplomu master z SGH).

 • Życiorys ze zdjęciem

 • Wykaz ocen

  Wydruk z portalu ViaCampus (HIS). W przypadku studentów studiów magisterskich (master) należy (dodatkowo) załączyć kopię dyplomu licencjackiego (bachelor).

 • Potwierdzenie znajomości języka

  Wyciąg-PDF wykazu kursów języcznych z portalu ViaCampus pod "Mein Studium - Leistungen"; ewentualnie dodaktowe certyfikaty. Studenci nieposiadający potwierdzenia znajomości języka powinni poddać się klasyfikacji przez właściwych lektorów w Centrum Języków Obcych i uzyskać zaświadczenie o znajomości języka na formularzu DAAD (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański - formularz należy wydrukować i wziąć ze sobą). Oddzielne zasady obowiązują dla lektoratów języka rosyjskiego, hiszpańskiego i angielskiego.
 • Zaświadczenie o immatrykulacji

  Nie dotyczy studentów studiów magisterskich (master), którzy nie są jeszcze zarejestrowani.


Dostarczenie wniosku

 • Biura Działu Spraw Międzynarodowych

  Najlepiej w pokoju AM 207 ale też w AM 209, AM 216 jest oddanie możliwe lub proszę skorzystać ze skrzynki pocztowej przed pokojem AM 213.

 • Termin składania wniosków

  11 grudnia 2018 r. (godz. 13:00). Termin drugiej rundy naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej dotyczącej miejsc pozostałych po zakończeniu rekrutacji.Złożenie wniosku na uczelnię partnerską

Dokumenty wniosku na uczelnię partnerską składane są w Dziale Spraw Międzynarodowych. Uczelnia partnerska z reguły wysyła kandydatowi bezpośrednio e-mail informujący o szczegółach naboru wniosków. Podczas naszych spotkań informacyjnych (od lutego do maja), na które kandydat otrzymuje oddzielnie zaproszenie, podawane są terminy i wstępne wskazówki dotyczące naboru wniosków.


Wskazówki dotyczące pobytu za granicą w ramach programu Erasmus+

 • Dofinansowanie BAföG na pobyt za granicą

  Zalecamy złożenie wniosku o dofinansowanie BAföG jak najwcześniej, zaraz po otrzymaniu od nas potwierdzenia. Dalsze wskazówki znajdują się na naszej stronie internetowej w punkce Finansowanie.

 • Wiza

  Należy pamiętać, że np. na wjazd do Turcji konieczna jest wiza, o którą należy postarać się odpowiednio wcześnie.

 • Szczególne wymogi uczelni partnerskich

  Niektóre uczelnie partnerskie wymagają konkretnej GPA (Grade Point Average) czy też minimalnej średniej ocen lub posiadania już pewnej liczby punktów ECTS w momencie składania wniosku na uczelnię partnerską. Wszystkie szczególne wymogi wymienione są na naszych listach uczelni partnerskich.


Wskazówki dotyczące pobytu zagranicznego poza Europą (Non-EU)

 • Wykaz ocen / formularze odpisu (transcript)

Na niektórych uczelniach partnerskich wyciąg ocen z portalu ViaCampus (HIS) nie wystarczy. Jeżeli wymagany jest oddzielny odpis (transcript), ew. w języku danego kraju, formularze znaleźć można tutaj: j. angielski, j. hiszpański, j. rosyjski. Formularz odpisu (transcript) należy wypełnić samodzielnie i przynieść wraz z wyciągiem ocen z HIS do potwierdzenia do nas (AM 214 / AM 207).  

 • Potwierdzenie znajomości języka

 • Dla uczelni w Ameryce Łacińskiej wymagane jest potwierdzenie znajomości języka wypełnione przez lektora języka hiszpańskiego z Centrum Języków Obcych przez DAAD-formularz (formularz należy wydrukować i wziąć ze sobą). Szczegóły znajdują się na stronie lektoratu języka hiszpańskiego. Czasem wymagane są także inne oficjalne potwierdzenia znajomości języka.
 • Uczelnie w Ameryce Północnej i w Australii wymagają z reguły potwierdzenia znajomości języka w formie TOEFL. Prosimy kandydatów o rejestrowanie się na test TOEFL zaraz po otrzymaniu wiadomości o wybraniu ich przez Dział Spraw Międzynarodowych.
 • Także w Rosji na niektórych uczelniach partnerskich wymagane są oficjalne potwierdzenia znajomości języka. Można również poddać się klasyfikacji przez lektorów języka rosyjskiego. DAAD-formularz należy wydrukować i wziąć ze sobą.

 • Dofinansowanie BAföG na pobyt za granicą

  Zalecamy złożenie wniosku o dofinansowanie BAföG jak najwcześniej, zaraz po otrzymaniu od nas potwierdzenia. W niektórych przypadkach formularze BAföG muszą być załączone już do wniosku na uczelnię partnerską. Dalsze wskazówki znajdują się na naszej stronie internetowej w punkcie Finansowanie.  

 • Paszport

  Często jego kopia wymagana jest do wniosku i musi być ważny przez okres co najmniej jednego roku od rozpoczęcia planowanego pobytu za granicą. Należy zatroszczyć się o to odpowiednio wcześnie.