Banner Viadrina

Uznawalność przedmiotów studiów zaliczonych za granicą na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WiWi)

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych uznawalnością przedmiotów studiów zaliczonych za granicą zajmuje się Dział Spraw Międzynarodowych we współpracy z komisją egzaminacyją wydziału. Kontakt: Torsten Glase.

(WYJĄTEK: Uznawalnością studiów magisterskich (master) na kierunku European Studies (MES) zajmuje się biuro koordynacji MES).

Uznanie zaliczonych przedmiotów studiów bezpośrednio przez profesorów nie jest możliwe. Nie ma wyjątków od tej reguły.

Uwaga: Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących uznawalności można znaleźć w naszych FAQ.


Przed wyjazdem za granicę

Studenci nauk ekonomicznych powinni omówić uznawalność wybranych przez siebie kursów na uczelni zagranicznej z Torstenem Glase. Mają tu do dyspozycji następujące możliwości:

 • W przypadku wyjazdu do kraju europejskiego w ramach programu Erasmus+ należy wypełnić Learning Agreement i wysłać go drogą mailową (odpowiedź następuje drogą mailową po ok. 2-4 tygodniach).
 • W przypadku wyjazdu do kraju pozaeuropejskiego należy wypełnić Learning Agreement (sprawdzenie uznawalności) i wysłać go drogą mailową (odpowiedź następuje po ok. 2-4 tygodniach, informacja o możliwości odbioru w AM 207 zostaje wysłana na uniwersytecki adres mailowy studenta).
 • Uznawalność kursów można osobiście skonsultować z panem Glase w czasie jego dyżuru. W tym celu studenci proszeni są o przyniesienie ze sobą opisów kursów zagranicznych i zastanowienie się przed rozmową, w ramach których modułów chcieliby uznać te kursy.

Uwaga: Kursy oferowane na naszych uczelniach partnerskich można znaleźć bezpośrednio na ich stronach internetowych. Studenci, którzy już byli za granicą, często zamieszczają informacje na ten temat w swoich sprawozdaniach.

 

Podczas pobytu za granicą

Jeżeli w trakcie pobytu za granicą następują zmiany w wyborze kursów, należy skonsultować się z Torstenem Glase. Proszę wysłać w tym celu e-mail z następującymi danymi:

 • W przypadku pobytu w kraju europejskim w ramach programu Erasmus+ wypełnioną część „During the Mobility“ w Learning Agreement (odpowiedź następuje drogą mailową po ok. 1-2 tygodniach).
 • W przypadku pobytu w kraju pozaeuropejskim, Learning Agreement – sprawdzenie uznawalności (odpowiedź następuje po ok. 2-4 tygodniach, informacja o możliwości odbioru w AM 207 zostaje wysłana na uniwersytecki adres mailowy studenta). Alternatywą jest wysłanie e-maila z następującymi informacjami (odpowiedź następuje drogą mailową po 1-2 tygodniach):

  • Kierunek studiów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, na którym student jest zarejestrowany
  • Nazwę zagranicznego uniwersytetu
  • Nazwę kursu
  • Opis kursu
  • Liczba punktów ECTS, Credits (Units) kursu
  • Nazwę modułu, na rzecz którego przedmiot miałby być zaliczonyPo powrocie z zagranicy

Uznanie zaliczonych przedmiotów studiów bezpośrednio przez profesorów nie jest możliwe. W celu ich uznania po powrocie z zagranicy należy wysłać drogą mailową lub złożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą tylko drogą mailową.
 2. Transcript of Records (wykaz wszystkich przedmiotów studiów zaliczonych za granicą) w oryginale. Na ogół uczelnia partnerska wysyła go bezpośrednio do nas. Informację o tym przesyłamy na uniwersytecki adres mailowy studenta.
 3. W razie potrzeby zaświadczenia o poziomie studiów (rok studiów), na którym przedmioty zostały zaliczone (o ile nie wynika to z pkt. 2)
 4. W razie potrzeby informacja na temat uczelni/kierunku studiów (jeżeli nie jest to uczelnia partnerska).

Odpowiedź następuje po ok. 2-4 tygodniach, informacja o możliwości odbioru w AM 207 zostaje wysłana na uniwersytecki adres mailowy studenta.
Aby kursy pojawiły się w wyciągu wyników w nauce na viaCampus, student musi odebrać certyfikat w AM 207 i złożyć go w Biurze Egzaminacyjnym. Alternatywą jest wrzucenie kopii do skrzynki pocztowej Biura Egzaminacyjnego – samemu lub za naszym pośrednictwem.