Banner Viadrina

Kulturoznawstwo

flaggen ©Heide Fest

1. Kontakt w przypadku pytań dotyczących uznawalności przedmiotów na studiach licencjackich (bachelor) z kulturoznawstwa

W przypadku pytań pytań dotyczących uznawalności przedmiotów studenci studiów licencjackich (bachelor) z kulturoznawstwa zwracają się do Działu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Nicole Klück). Także w przypadku pytań dotyczących uznawalności zaliczeń z prawa lub ekonomii (moduł 4) prosimy o kontakt z Nicole Klück.

Uznawalność przedmiotów studiów zaliczonych za granicą na studiach licencjackich (bachelor) z kulturoznawstwa

2. Kontakt w przypadku pytań dotyczących uznawalności przedmiotów na studiach magisterskich (master)

W przypadku pytań dotyczących uznawalności przedmiotów studenci studiów magisterskich (master) zwracają się do właściwej komisji egzaminacyjnej (lub jej przedstawiciela) odpowiednich programów studiów magisterskich (master)

Zaliczenie studiów zagranicznych na studiach II stopnia (Magister/Master)