Banner Viadrina

Zaliczenie studiów zagrancznych (Bachelor Kuturoznawstwo)

Uznawalność przedmiotów studiów zaliczonych za granicą w programach studiów magisterskich (master)

Uznawalność przedmiotów na studiach licencjackich (bachelor) z kulturoznawstwa

1. Przed wyjazdem za granicę

Studenci kulturoznawstwa (BA) muszą skonsultować uznawalność wybranych przez siebie kursów na uczelni zagranicznej z p. Nicole Klück (Dział Spraw Międzynarodowych AM 209).

Uwaga: Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących uznawalności przedmiotów studiów można znaleźć w naszych FAQ.

Istnieją dwie możliwości sprawdzenia uznawalności kursów:

Wypełnienie formularza A (uznawalność przedmiotów studiów zaliczonych za granicą) i przesłanie go drogą mailową do p. Nicole Klück.

Konsultacja dotycząca uznawalności kursów osobiście lub drogą mailową z p. Nicole Klück w czasie jej dyżuru.

UWAGA: Proszę uwzględnić godziny przyjęć!

Punktem odniesienia są kursy oferowane na uczelni partnerskiej w poprzednich semestrach. Część aktualnych list wykładów nie jest jeszcze dostępna na stronach internetowych. Zmiany kursów są wtedy możliwe jeszcze w trakcie pobytu za granicą.

Aby pobyt za granicą został uznany, należy zgodnie z § 8 Regulaminu Przedmiotowego studiów licencjackich (Bachelor of Arts) z kulturoznawstwa (22.10.2014 r.) uzyskać za granicą co najmniej jedno zaliczenie, za które na Uniwersytecie Europejskim Viadrina otrzymuje się 6 punktów ECTS.

W przypadku zmian w wyborze kursu na początku pobytu za granicą prosimy skonsultować się drogą mailową z p. Nicole Klück.

Aby sprawdzić kwalifikowalność kursów, proszę wysłać w e-mailu następujące informacje:

Tytuł kursu

Opis kursu

Moduł, w ramach którego kurs powinien zostać uznany na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

Poziom studiów (np. bachelor lub master; rok studiów, od którego można uczestniczyć w kursie)

Tygodniowa liczba godzin w semestrze (ile godzin w tygodniu obejmuje kurs?)

W celu uznania wyników w nauce po pobycie za granicą należy dostarczyć do Działu Spraw Międzynarodowych następujące dokumenty:

Wypełniony formularz B dla studentów studiów licencjackich (bachelor) Wydziału Kulturoznawstwa (wniosek o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą) lub wypełniony formularz B (IKG) dla studentów studiów licencjackich (bachelor) z germanistyki międzykulturowej.

Transcript of Records (oceny z zagranicy) oraz ewentualnie odpowiednie prace seminaryjne

Zaświadczenia o poziomie studiów lub roku studiów, na którym przedmioty zostały zaliczone, o ile nie wynika to z Transcript of Records.

 

P. Nicole Klück zajmuje się uznawalnością w przypadku studentów studiów licencjackich (bachelor). Zaliczenia studentów studiów magisterskich (master) mogą zostać uznane przez kierowników lub koordynatorów poszczególnych kierunków studiów.