Banner Viadrina

Warunki

Jakie wymogi należy spełnić?

Studenci studiów licencjackich (bachelor) muszą być zarejestrowani na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i w miarę możliwości przed pobytem zagranicznym ukończyć 2 lata studiów. Sugerujemy pobyt zagraniczny na 5 i/lub 6 semestrze. Wniosek należy złożyć ok. 1-1,5 roku wcześniej, czyli przeważnie na 3 semestrze (jeśli studia rozpoczęte zostały w semestrze zimowym) lub na 2 semestrze (jeśli studia rozpoczęte zostały w semestrze letnim).

 

Studenci studiów magisterskich (master) muszą być zarejestrowani na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i przed pobytem zagranicznym ukończyć przynajmniej 1 semestr studiów. Sugerujemy pobyt zagraniczny na 3 i/lub 4 semestrze. Wniosek należy złożyć ok. 1-1,5 roku wcześniej, czyli w miarę możliwości równocześnie z wnioskiem o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, lub na 1 semestrze.

Studenci studiów licencjackich (bachelor) na Wydziale Nauk Ekonomicznych powinni przedłożyć co najmniej 24 punkty ECTS uzyskane na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, aby ubiegać się o pobyt za granicą. Studenci, którzy do tego czasu nie mogą wykazać się 24 punktami ECTS, powinni najpierw ubiegać się o miejsca pozostałe po zakończeniu rekrutacji lub przesunąć pobyt za granicą o rok – na 7 i/lub 8 semestr studiów.

Aby studiować na naszych uczelniach partnerskich, trzeba mieć odpowiednie umiejętności językowe. Niektóre uczelnie wymagają więc potwierdzenia znajomości języka na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, TOEFL lub IELTS. Wskazówki na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych uczelni zagranicznych i na naszych listach uczelni partnerskich.


Wskazówki:

  • Kursy języka angielskiego prowadzone są na bardzo wielu z naszych uczelni partnerskich, np. także w Skandynawii lub w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
  • Wymagane certyfikaty językowe złożyć należy dopiero wraz z wnioskiem na uczelnię partnerską. Nie są one jeszcze konieczne na wymaganym poziomie, aby zostać wytypowanym na pobyt zagraniczny w wewnętrznym procesie aplikacyjnym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. W przypadku niewystarczającej znajomości języka zastrzegamy sobie jednak prawo do wyrażenia warunkowej zgody na pobyt na studiach za granicą.
  • Testy językowe – test TOEFL lub inne testy językowe nie odbywają się codziennie. Należy zaplanować wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się i rejestrację na test w odpowiedniej instytucji. Studenci nieposiadający potwierdzenia znajomości języka mogą poddać się klasyfikacji w Centrum Języków Obcych i uzyskać certyfikat językowy DAAD. Oddzielne zasady obowiązują dla lektoratów języka hiszpańskiego i rosyjskiego.

Przy planowaniu pobytu należy wziąć pod uwagę, że koszty utrzymania za granicą mogą okazać się wyższe niż w Niemczech. (Przykłady: czynsz za pokój w Paryżu czy Londynie to około 500-700 euro, koszty utrzymania w Singapurze wynoszą ok. 1300 euro miesięcznie). Do tego mogą ewentualnie dojść koszty podróży, opłat za wizy i dodatkowe koszty ubezpieczenia. Dalsze wskazówki znajdują się w punkcie Finansowanie na naszej stronie internetowej, a także w informacjach DAAD na temat poszczególnych krajów.

Niektóre uczelnie partnerskie wymagają konkretnej GPA (Grade Point Average) czy też minimalnej średniej ocen lub posiadania już pewnej liczby punktów ECTS w momencie składania wniosku na uczelnię partnerską. Wszystkie szczególne wymogi wymienione są na naszych listach uczelni partnerskich i znaleźć je można także bezpośrednio na stronach internetowych uczelni partnerskich