Banner Viadrina

Wiza

Pobyt za granicą w krajach europejskich

Obywatele UE najczęściej nie potrzebują wizy na pobyt zagraniczny w krajach europejskich, jednak w niektórych przypadkach należy wypełnić formalności pobytowe na miejscu. Trzeba pamiętać, że te formalności często wiążą się z kosztami. Informacje na ten temat można uzyskać zazwyczaj na naszych uczelniach partnerskich i w placówkach zagranicznych danych krajów przyjmujących. 

Obywatele spoza UE powinni pamiętać, że wnioski wizowe niekiedy muszą być składane w kraju pochodzenia wnioskodawcy. Często jednak można złożyć wniosek wizowy w odpowiedniej ambasadzie w Niemczech. Należy jednak wziąć pod uwagę, że procedury aplikacyjne zajmują niekiedy dużo czasu.

Pobyt za granicą w krajach pozaeuropejskich

Na pobyt na studiach w krajach spoza UE wiza wymagana jest zarówno od obywateli z UE, jak i spoza UE. Prosimy o kontakt z ambasadą danego kraju w celu uzyskania informacji na temat formalności.

Pierwsze kroki przy składaniu wniosków wizowych:

  • Dział Spraw Międzynarodowych wyraża zgodę na udział kandydata w programie wymiany.
  • Po przyjęciu zgłoszenia na uczelnię partnerską Uniwersytetu Europejskiego Viadrina kandydat zostaje zaproszony na spotkania informacyjne i poinformowany o ogólnych procedurach aplikacyjnych na uczelni partnerskiej oraz formalnościach wizowych.
  • W ambasadzie danego kraju kandydat powinien dowiedzieć się, czy potrzebna jest mu wiza i jakie formalności musi wypełnić.
  • Po zakończeniu procedury aplikacyjnej przez Dział Spraw Międzynarodowych i dopuszczeniu przez uczelnię partnerską kandydat otrzymuje z niej potwierdzenie przyjęcia (Letter of Acceptance).
  • Z potwierdzeniem przyjęcia (Letter of Acceptance) kandydat składa wniosek w odpowiedniej placówce zagranicznej.