Banner Viadrina

Ubezpieczenie

Infowand1 ©Heide Fest

Aby rozpocząć studia na jednej z uczelni partnerskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, konieczne jest, podobnie jak w Niemczech, ubezpieczenie zdrowotne.

W obrębie UE często wystarczy dotychczasowe europejskie ubezpiecze zdrowotne studenta. Zaleca się jednak ewentualnie wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

W przypadku pobytu poza Europą zazwyczaj wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie.

Uwaga:
Prosimy o zasięgnięcie informacji u swojego ubezpieczyciela na temat świadczeń objętych ubezpieczeniem za granicą i w razie potrzeby wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego np. również transport powrotny w przypadku choroby.

Dodatkowe informacje:
http://www.ess-europe.de/

Niezależne doradztwo ubezpieczeniowe:
https://www.bundderversicherten.de/