Banner Viadrina

Przedłużenie pobytu za granicą

Po uzyskaniu zgody możliwe jest przedłużenie pobytu za granicą o jeden semestr. W tym celu należy uzyskać zezwolenie najpierw u nas, a następnie na uczelni partnerskiej. Przede wszystkim na uniwersytetach w Australii, Kanadzie i USA, nie jest to na ogół możliwe.

Przy przedłużeniu studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ oddzielnie rozpatrujemy możliwość wypłaty stypendium wyjazdowego także w drugim semestrze. W większości przypadków nie jest to możliwe.

W programie Erasmus+ przedłużenie pobytu za granicą z semestru zimowego na semestr letni jest łatwiejsze niż z semestru letniego na semestr zimowy. Ta druga opcja jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach i również wymaga oddzielnego rozpatrzenia przez Dział Spraw Międzynarodowych.

Wiele naszych uczelni partnerskich spoza UE dopuszcza uzgodnione przedłużenie pobytu niezależnie od semestru (np. w Ameryce Łacińskiej). Także wyjazdy w ramach KA107 (Ukraina-Gruzja-Rosja) mogą zostać przedłużone niezależnie od semestru pod warunkiem przyznania środków.