Banner Viadrina

Urlop dziekański

dla_kandydata ©cp

Urlop dziekański podczas pobytu za granicą

Czy mogę wziąć urlop dziekański na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w trakcie mojego pobytu za granicą?

Tak, można złożyć podanie o urlop dziekański na jeden semestr. Podczas urlopu dziekańskiego student zachowuje miejsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Jednak nie ma on prawa uczestniczyć w tym czasie w zajęciach lub egzaminach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Czy kursy odbyte za granicą mogą po uzgodnieniu zostać uznane mimo urlopu dziekańskiego?

Nie, jeśli w trakcie studiów za granicą student przebywał na urlopie dziekańskim, przedmioty studiów zaliczone za granicą nie zostaną uznane i doliczone do studiów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Ten przepis odnosi się do studentów ekonomii. Dla studentów prawa i kulturoznawstwa możliwe jest uznanie przedmiotów ukończonych za granicą podczas urlopu dziekańskiego na Viadrinie.

Czy niezależnie od urlopu dziekańskiego mogę zrezygnować z biletu semestralnego?

Tak, student każdego wydziału może niezależnie od urlopu dziekańskiego zrezygnować z biletu semestralnego, jeżeli przebywa za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 3-4 miesięcy.

Czy muszę zarejestrować się na kolejny semestr na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, nawet jeśli składam podanie o urlop dziekański?

Tak! Niezależnie od tego, czy składa się podanie o urlop dziekański, trzeba być zarejestrowanym jako student na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Czy mogę wycofać się z urlopu dziekańskiego w trakcie jego trwania?

Tak. Jeżeli student nie ma pewności, czy ukończy kursy za granicą lub zda egzaminy, ma taką możliwość. Może wtedy wycofać się z urlopu dziekańskiego na krótko przed jego upływem. Informacji o terminach udziela Biuro ds. Immatrykulacji (zwykle ok. miesiąca przed końcem urlopu dziekańskiego).

Jak i gdzie można złożyć podanie o urlop dziekański / rezygnację z biletu semestralnego?

Zwolnienie z biletu semestralnego jest możliwe z i bez urlopu:

  • Z urlopem:

Podanie o urlop dziekański należy złożyć w Biurze ds. Immatrykulacji, podczas ponownej rejestracji na kolejny semestr. Wtedy należna opłata rejestracyjna zostanie odpowiednio skorygowana. Podanie musi zostać przez nas potwierdzone. W tym celu prosimy o przyjście do nas w czasie dyżurów lub poza nimi do biura naszych asystentów (AM 207).
Formularze podań i terminy urlopów dziekańskich można znaleźć na stronie internetowej Biura ds. Immatrykulacji.

  • Bez urlopu:

W celu rezygnacji z biletu semestralnego bez urlopu dziekańskiego należy w Biurze ds. Immatrykulacji złożyć potwierdzenie okresu pobytu za granicą. Następnie ilość semestrów zostanie zaktualizaowana na stronie viacampus.

Dalsze możliwe rezygnacje z opłat z i bez urlopu:

Ponadto należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w formularzu podania o urlop dziekański. Znajduje się tam na przykład informacja, że na urlopie dziekańskim można również zostać zwolnionym ze składki na Studentenwerk (Organizacja ds. Socjalno-Bytowych Studentów). Warunkami są tutaj niepobieranie dofinansowania BAföG na studia za granicą i przebywanie nieprzerwanie przez cały semestr (zimowy: październik-marzec / letni: kwiecień-wrzesień) za granicą. Zazwyczaj jednak te warunki nie zostają spełnione. Jeśli jednak student przedłuży swój pobyt za granicą lub zostanie za granicą jeszcze przez kilka miesięcy/tygodni po zakończeniu semestru i wykaże późniejszy powrót do Niemiec np. poprzez bilet lotniczy, może także później zostać zwolniony ze składki na Studentenwerk. Studentenwerk jest skłonny przedłużyć termin nawet do jednego miesiąca.