Banner Viadrina

Za granicą z dzieckiem

Oczywiście również jako rodzic można studiować jeden lub dwa semestry za granicą. Dział Spraw Międzynarodowych wspiera przy tym i doradza w wyborze miejsca studiów, aby znaleźć uczelnię z odpowiednią infrastrukturą. Nie wszystkie nasze uczelnie partnerskie są w równym stopniu dostosowane do studentów z dziećmi. W zasadzie jednak wszędzie możliwe jest odbycie semestru zagranicznego z dziećmi. Na niektórych uczelniach jest to łatwiejsze niż na innych i zachęcamy do wykorzystania godzin konsultacji Działu Spraw Międzynarodowych w celu znalezienia właściwej uczelni partnerskiej.

    W zakresie wymiany studenckiej łatwiej jest uzyskać wsparcie finansowe na semestr zagraniczny w Europie. Tutaj student otrzyma stypendium w ramach naszych programów wymiany UE. Może ono zostać podwyższone ze względu na członków rodziny, ale trzeba wystąpić o nie co najmniej trzy miesiące przed pobytem za granicą. Można skontaktować się w tej sprawie z Nicole Klück  z Działu Spraw Międzynarodowych, a także zasięgnąć rady u Pełnomocnika ds. Rodziny [DE | EN] Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Rodzice powinni pamiętać, że generalnie muszą przewidzieć więcej czasu na przygotowania do semestru za granicą niż bezdzietni studenci. Ponieważ rekrutacja na pobyt na studiach za granicą odbywa się tylko raz w roku w semestrze zimowym, przydatny będzie czas planowania trwający od 1 do 1½ roku.

    Ważne wskazówki dotyczące studiowania za granicą z dzieckiem można znaleźć także na następujących stronach internetowych:

    Studenci odbywający semestr zagraniczny z dzieckiem w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Informacji na ten temat udziela Nicole Klück z Działu Spraw Międzynarodowych.

    Oprócz finansowania ERASMUS+ istnieją inne możliwości ubiegania się o stypendia:

    • Stypendium MAWISTA [DE] – Studiowanie za granicą z dzieckiem