Banner Viadrina

Po pobycie za granicą

W ciągu pierwszych czterech tygodni po powrocie należy złożyć u nas wymagane dokumenty.
Ponadto można ubiegać się równocześnie o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą, o ile dostępny jest już Transcript of Records z uczelni partnerskiej.

Dokumenty/zadania po powrocie:

W przypadku pobytu w ramach programu Erasmus+ (UE) za granicą
(także Gruzja i Ukraina w ramach programu Erasmus+ KA107)

Wymienione dokumenty/zaświadczenia proszę wysłać jako skan w jednym e-mailu do właściwego zespołu Outgoing-Team.

 1. (Grant Agreement -  oddać wypełniony oryginał przed wyjazdem za granicę.
 2. Learning Agreement – podpisany przez studenta, Uniwersytet Europejski Viadrina i uczelnię partnerską
 3. Letter of Confirmation
 4. Sprawozdanie
 5. Transcripts of Records – zazwyczaj wysyłane z uczelni partnerskiej bezpośrednio do nas. O otrzymaniu informujemy drogą mailową.
 6. Test językowy OLS – wezwanie wysyłane jest automatycznie drogą mailową, po upływie okresu pobytu podanego przy pierwszym teście językowym OLS przed wyjazdem za granicę. Studenci sami mogą poprawić datę w systemie OLS. Nie dotyczy uczestników programu KA107.  Test językowy po zakończeniu pobytu za granicą nie jest już wymagany, jeśli student uzyskał ocenę C2 na pierwszym teście językowym przed pobytem za granicą.
 7. Sprawozdanie online dla UE – wezwanie wysyłane jest automatycznie drogą mailową, proszę również sprawdzać spam. Prosimy o kontakt z właściwym zespołem Outgoing Team w razie nieotrzymania linku.
 8. Wniosek o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą – w zależności od wydziału poprzez e-mail lub wydruk. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych dotyczących uznawalności.


W przypadku pobytu poza UE

Wszystkie dokumenty proszę wysłać jako skan/zdjęcie w jednym e-mailu do właściwego zespołu Outgoing-Team. Ponadto należy przedłożyć w oryginale Letter of Confirmation i Transcript.

 1. Letter of Confirmation 
 2. Sprawozdanie
 3. Transcript of Records - zazwyczaj wysyłane z uczelni partnerskiej bezpośrednio do nas. O otrzymaniu informujemy drogą mailową.
 4. Wniosek o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą - w zależności od wydziału poprzez e-mail lub wydruk. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych dotyczących uznawalności.