Banner Viadrina

Po pobycie za granicą

W ciągu pierwszych czterech tygodni po powrocie należy złożyć u nas wymagane dokumenty.
Ponadto można ubiegać się równocześnie o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą, o ile dostępny jest już Transcript of Records z uczelni partnerskiej.

Dokumenty/zadania po powrocie:

W przypadku pobytu w ramach programu Erasmus+ (UE) za granicą
(także Gruzja i Ukraina w ramach programu Erasmus+ KA107)

Wymienione dokumenty/zaświadczenia proszę wysłać jako skan w jednym e-mailu do właściwego zespołu Outgoing-Team.

 1. (Grant Agreement - wypełnia się zazwyczaj przed wyjazdem za granicę. W takim wypadku nie trzeba załączać skanu).
 2. Learning Agreement – podpisany przez Uniwersytet Europejski Viadrina i uczelnię partnerską
 3. Letter of Confirmation
 4. Sprawozdanie
 5. Transcripts of Records – zazwyczaj wysyłane z uczelni partnerskiej bezpośrednio do nas. O otrzymaniu informujemy drogą mailową.
 6. Test językowy OLS – wezwanie wysyłane jest automatycznie drogą mailową, po upływie okresu pobytu podanego przy pierwszym teście językowym OLS przed wyjazdem za granicę. Studenci sami mogą poprawić datę w systemie OLS. Nie dotyczy uczestników programu KA107.
 7. Sprawozdanie online dla UE – wezwanie wysyłane jest automatycznie drogą mailową, proszę również sprawdzać spam. Prosimy o kontakt z właściwym zespołem Outgoing Team w razie nieotrzymania linku.
 8. Wniosek o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą – w zależności od wydziału poprzez e-mail lub wydruk. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych dotyczących uznawalności.


W przypadku pobytu poza UE

Wszystkie dokumenty proszę wysłać jako skan/zdjęcie w jednym e-mailu do właściwego zespołu Outgoing-Team. Ponadto należy przedłożyć w oryginale Letter of Confirmation i Transcript.

 1. Letter of Confirmation – wszystkie osoby, które wyjeżdżają za granicę od semestru zimowego 2016/17, proszone są także o złożenie oryginału.
 2. Sprawozdanie
 3. Transcript of Records - zazwyczaj wysyłane z uczelni partnerskiej bezpośrednio do nas. O otrzymaniu informujemy drogą mailową.
 4. Wniosek o uznanie przedmiotów studiów zaliczonych za granicą - w zależności od wydziału poprzez e-mail lub wydruk. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych dotyczących uznawalności.