Banner Viadrina

Opłata semestralna

Foto: Giraffe Werbeagentur ©Heide Fest

Opłata semestralna pobierana jest co semestr od wszystkich studentów. Chodzi tu przede wszystkim o składkę socjalną oraz różne instytucje studenckie.

Składa się na nią:

  • Składka socjalna
  • Składka na organizacje studenckie
  • Opłata rekrutacyjna
  • Bilet na środki komunikacji publicznej w Berlinie i Brandenburgii
  • Jednorazowa opłata za legitymację studencką.

Opłata semestralna wynosi aktualnie ok. 270 €. Jej wysokość zależy jednak od statusu studenta. Studenci z wymiany, którzy studiują na Viadrinie w ramach programu partnerskiego, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. Prosimy o zorientowanie się w informatorze "Wegweiser zum Studienbeginn", ile wynosi opłata semestralna w Państwa przypadku.

Uwaga: Ze względu na dodatkowe koszty i często długi czas potrzebny na zrealizowanie zagranicznych przelewów, opłatę semestralną należy wpłacić w gotówce w kasie uniwersyteckiej bezpośrednio po przyjeździe. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy następnie przedłożyć podczas immatrykulacji w biurze immatrykulacyjnym.