Banner Viadrina

Tydzien wprowadzający

dla studentów ERASMUS i innych programów wymiany
08.-12.10.2018

W dniach 08.do 12. października 2018r. odbędzie się tydzień wprowadzający dla nowych studentów Uniwersytetu Europiejskiego Viadriny. Przewidziana jest również oferta specjalnie przeznaczona dla studentów z programu ERASMUS oraz innych programów wymiany. Proszę również zapoznać się z pełną listą wszystkich wydarzeń tygodnia wprowadzającego.

Istnieje możliwość uzyskania 3 punktów ECTS za aktywne uczestnictwo w tygodniu wprowadzającym. Aby je uzyskać należy wziąć udział we wszystkich poniższych spotkaniach:

1. udział w spotkaniu wprowadzającego prowadzone przez pracowników Biura ds. Międzynarodowych

2. udział w spotkaniu informacyjnego Centrum Językowego

3. udział w spotkaniu  informacyjnego z koordynatorami odpowiedniego fakultetu odpowiedzialnymi za studentów z wymiany:
Prawo / Ekonomia / Kulturoznawstwo

4. udział w spotkaniu informacyjnego "Centrum Poradnictwa Pisania Viadriny" (Schreibzentrum)

5.  udział  w jednym warsztatcie międzykulturowym

Spotkania w ramach tygodnia wprowadzającego

Proszę zwrócic uwagę że pojedyncze spotkania informacyjne zwracają się do studentów określonych fakultetów.

Poniedziałek, 08. października

Wprowadzenie do studiów na Viadrinie dla studentów programów wymiany i programu ERASMUS

 • 13:30-15:30 | Biuro ds. Międzynarodowych
  miejsce*: GD HS 1, Bernd Schünow

  Prezentacja tego wydarzenia jest dostępna.

Wtorek, 09. października

Spotkanie informacyjne Centrum Językowe Viadriny po niemiecku, angielsku i hiszpańsku

 • 13:30-14:30 | Centrum Językowe
  miejsce*: AM 03

Proszę zwrócic uwagę na regulamin dotyczący przydzelenia punktów ECTS dla kursów językowych [de | en]!
Prezentacja tego wydarzenia jest dostępna (angielski).

Spotkanie informacyjne z koordynatorami ECTS odpowiedzialnymi za studentów z wymiany

 • 14:45-15:45 | Fakultet Prawa
  miejsce*: GD HS 1, Prof. Carmen Thiele

Prezentacja tego wydarzenia jest dostępna.

Środa, 10. października

Wprowadzenie do systemu on-line Viadrinie dla studentów programów wymiany i programu ERASMUS

 • 10:15-12:15 | "Virtual Life @ Viadrina" (HIS, Moodle, OWA)
  miejsce*: GD HS 1, Biuro ds. Międzynarodowych

Prezentacja tego wydarzenia jest dostępna.

Czwartek, 11. października 

Centrum Poradnictwa Pisania Viadriny - po angielsku

Celem spotkania jest przedstawienie „Centrum Poradnictwa Pisania” Viadriny (Schreibzentrum) oraz jego ofert. Centrum pomaga studentam w wydajnym rozwiązaniu zadań pisemnych. Ponadto studenci w ramach warsztatu otrzymają wprowadzenie w temat procesów oraz techniki pisania. Dalszym tematem warsztatu będzie unikanie plagiatów.

 • 09:00-10:00 | Wgląd w Centrum Poradnictwa Pisania
  miejsce*: GD HS 2

Spotkanie informacyjne z koordynatorami ECTS odpowiedzialnymi za studentów z wymiany

 • 10:00-11:00 | Fakultet Kulturoznawstwa

     miejsce*: GD HS 2, Nicole Klück

 • 13:00-14:00 | Fakultet Ekonomii

     miejsce*: GD HS 2, Torsten Glase

Prezentacja tego wydarzenia jest dostępna.

Egzaminy kwalifikacyjne języków obcych w Centrum Językowym

Egzamin kwalifikacyjny języków obcych zwraca się do studentów którzy chcą brać udział w kursie językowy podczas semestru zimowego. Studenci, posiadający znajomości języka obcego muszą wziąść udział w egzaminie kwalifikacyjnym. Celem egazminu jest stwierdzenie poziomu znajomości języka obcego. Nie ma obowiązku zapisywania się na testy kwalifikacyjne. Wystarczy przyjść na ogłoszone terminy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Językowego.


Warsztaty międzykulturowe

Oprócz tygodnia wprowadzającego Viadrina oferuje międzykulturowe warsztaty dla studentów programu ERASMUS. Proszę zwrócic uwagę że liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Dlatego prosimy o zapisywanie się na warsztaty. Dokładne informacje dotyczące terminów, miejsca i uczestników znajdują się w następującej tabeli.

Warsztaty międzykulturowe mają na celu umożliwienie uczniom zaangażowania się w swoją kulturę i poszerzenia ich poglądów na inne kultury. Celem tych zajęć jest powiększanie swojej wiedzy międzykulturowej, uczestnicy powinni być uczeni tolerancyjnego i świadomego posługiwania się własną kulturą, a także różnorodnymi kulturami innych ludzi. Daje szerokie teoretyczne zrozumienie kulturowe W szczególności studenci zagraniczni mogą podczas tych warsztatów poradzić sobie z kulturową różnorodnością Brandenburgii i Niemiec.
 • Zameldowanie
 • od 09.10.2018 - Wcześniejsze wiadomości e-mail nie będą uwzględnione!
 • Prosimy wysłąć maila na adres students-in@europa-uni.de. W nagłówku wiadomości proszę wpisać „Workshop registration“ z wybranym terminem oraz godziną.
 • max. 20 uczestników na workshop!
Data Godzina Miejsce* / Język Listy uczestników
19.10.2018 10:00 - 17:00 GD 05 angielski uczestnicy_19.10
26.10.2018 10:00 - 17:00 GD 312 angielski uczestnicy_26.10
29.10.2018 10:00 - 17:00 GD 312 angielski uczestnicy_29.10
02.11.2018 10:00 - 17:00 GD 312 angielski uczestnicy_02.11
05.11.2018 10:00 - 17:00 GD 04 angielski uczestnicy_05.11

                  !Ze względu na niewielką liczbę uczestników warsztataty z języka niemieckiego nie odbędą  się!


International Day 06. listopada 2018 r.

Tegoroczny International Day odbędzie się we wtorek, 06. listopada 2018 r.  Dalsze informacje będą udostępnione wkrótce w tym miejscu.


* Budynki uniwersytetu Viadrina:
GD - Gräfin-Dönhoff-Gebäude | AM - Auditorium Maximum/ Audimax | HG - Hauptgebäude/ Bibliothek | LH - Logenhaus/ Logensaal | PG - Postgebäude/ Stephan-Saal | AB - August-Bebel-Straße/ Seminargebäude | CP - Collegium Polonicum | IBZ - Internationales Begegnungszentrum