Banner Viadrina

Ważne kontakty

Interstudis

Interstudis jest organizacją studencką, która opiekuje się zagranicznymi studentami na Viadrinie. W pierwszych tygodniach pobytu studenta na Viadrinie, przydzielają mu tzw. tutora, kótry pomaga studentowi przebrnąć przez biurokratyczną dżunglę. Ponadto Interstudis organizuje w trakcie semestru imprezy i wycieczki.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach internetowych organizacji:
Homepage: www.interstudis.eu
E-mail: interstudis@euv-frankfurt-o.de

 

FF - Fremde werden Freunde - Nieznajomi przyjaciółmi

Wydział Nauk Ekonomicznych proponuje studentom z zagranicy niezależnie od kierunku studiów, możliwość uczestniczenia w partnerskim programie współpracy z wybranymi rodzinami z Frankfurtu. Celem programu jest poszerzenie kontaktów osobistych oraz nawiązanie przyjaźni z rodzinami poza uniwersytetem, co może pomóc studentom szczególnie na początku pobytu w nowym miejscu.

W czasie pobytu we Frankfurcie n. Odrą sprawy noclegów oraz wyżywienia pozostają w gestii studentów.

Więcej informacji...