Banner Viadrina

Rekrutacja - Dokumenty & Formularze

⇒ Master (studia II stopnia)

Warunki przyjęcia

Do podjęcia studiów II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia licencjackie lub równoważne). Musi on zostać zdobyty na jednej z zagranicznych uczelni, których dyplomy uznawane są w Niemczech.

Wymagane dokumenty

 1. Podpisany formularz „Bewerbung um einen Studienplatz”
  (formularz znajdziesz przy końcu procedury rekrutacyjnej online; patrz krok 3)

  • przy aplikacji na pierwszy semestr:
   Aplikujesz bezpośrednio na VIADRINA, tj .:
   Najpierw wypełnij aplikację na stronie viaCampus. Na końcu tej aplikacji online generowany zostanie plik PDF. Pierwsza strona to formularz wniosku, który musi zostać wydrukowany i podpisany osobiście. Następnie wniosek musi zostać przesłany do VIADRINY wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w formie papierowej.

  • przy aplikacji na dalsze semestry:
   Potrzebne jest dodatkowo potwierdzenie od fakultetu, że studia mogą zostać rozpoczęte w dalszym semestrze. Skontaktuj sie ze swoim doradcą do spraw studenta zanim zaczniesz aplikować na uczelnię!
 2. Uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

 3. Uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły wyższej

 4. Dowód wymaganych umiejetności językowych:

   • Język niemiecki:
    Proszę zapoznać sie z zatwierdzonymi testami i ich wymaganiami.
   • Dokumenty należy złożyć w uwierzytelnionej formie!
    Pamiętaj, że:
    • certyfikat z aktualnymi umiejętnościami języka niemieckiego w uwierzytelnionej kopii należy złożyć wraz z dokumentami aplikacyjnymi.
    • certyfikat z wymaganą znajomością języka niemieckiego należy złożyć najpóźniej przy rejestracji w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.

   • Język angielski:
    • zapoznaj sie z uznanymi testami i ich wymaganiami dla kierunku International Business Administration.
    • certyfikat z wymaganą znajomością języka angielskiego należy złożyc najpóźniej przy rejestracji w oryginale. 5. Nieuwierzytelniona kopia paszportu
  • z której zostaną pobrane imię i nazwisko oraz
  • data i miejsce urodzenia.

 6. Dodatkowe dokumenty
  (np.: eseje, listy motywacyjne, itp.)
  • Jeśli przewidziane są w regulaminie studiów oraz regulaminie egzaminacyjnym poszczególnych kierunków studiów. Prosimy o poinformowaniu się na stronach internetowych poszczególnych kierunków.
 7. Ewentualne zaświadczenia o odbyciu studiów lub zaliczenie semestrów wraz z (nieuwierzytelnionym) tłumaczeniem

 8. Kolorowe zdjęcie paszportowe

Uwaga!

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów!
Uwaga! Kopie muszą być urzędowo uwierzytelnione, tzn. potwierdzone na zgodność z oryginałem!

 • W przypadków kandydatów z krajów Uni Europejskiej wystarczy potwierdzenie notarialne lub wystawione przez szkołę lub uczelnie wyższą.
 • Kandydaci załączający dokumenty wystawione w krajach spoza UE, muszą je potwierdzić przez niemiecki urząd! Poza Republiką Niemiec mogą to uczynić niemieckie placówki konsularne.


Terminy składania podań

 • Termin składania podań na semestr zimowy upływa zazwyczaj 15. lipca, a na semestr letni 15.stycznia. W tym terminie musi wpłynąć komplet dokumentów.

 • Przy ubieganiu się na studia podyplomowe mogą obowiązywać inne terminy. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych poszczególnych kierunków.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!