Banner Viadrina

Rekrutacja - Dokumenty & Formularze

⇒ Master (studia II stopnia)

Warunki przyjęcia

Do podjęcia studiów II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia licencjackie lub równoważne). Musi on zostać zdobyty na jednej z zagranicznych uczelni, których dyplomy uznawane są w Niemczech.

Wymagane dokumenty

 1. Podpisany formularz „Bewerbung um einen Studienplatz”
  (formularz znajdziesz przy końcu procedury rekrutacyjnej online; patrz krok 3)

 2. Uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

 3. Uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły wyższej

 4. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
  (lub angielskiego, w zależności od kierunku).
 5. Nieuwierzytelniona kopia paszportu
  • z której zostaną pobrane imię i nazwisko oraz
  • data i miejsce urodzenia.

 6. Dodatkowe dokumenty
  (np.: eseje, listy motywacyjne, itp.)
  • Jeśli przewidziane są w regulaminie studiów oraz regulaminie egzaminacyjnym poszczególnych kierunków studiów. Prosimy o poinformowaniu się na stronach internetowych poszczególnych kierunków.
 7. Ewentualne zaświadczenia o odbyciu studiów lub zaliczenie semestrów wraz z (nieuwierzytelnionym) tłumaczeniem

 8. Kolorowe zdjęcie paszportowe

Uwaga!

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów!
Uwaga! Kopie muszą być urzędowo uwierzytelnione, tzn. potwierdzone na zgodność z oryginałem!

 • W przypadków kandydatów z krajów Uni Europejskiej wystarczy potwierdzenie notarialne lub wystawione przez szkołę lub uczelnie wyższą.
 • Kandydaci załączający dokumenty wystawione w krajach spoza UE, muszą je potwierdzić przez niemiecki urząd! Poza Republiką Niemiec mogą to uczynić niemieckie placówki konsularne.


Terminy składania podań

 • Termin składania podań na semestr zimowy upływa zazwyczaj 15. lipca, a na semestr letni 15.stycznia. W tym terminie musi wpłynąć komplet dokumentów.

 • Przy ubieganiu się na studia podyplomowe mogą obowiązywać inne terminy. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych poszczególnych kierunków.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!