Banner Viadrina

Rekrutacja na studia II stopnia

25_05_05TdoT_5259 ©Heide Fest

Warunki przyjęcia

Do podjęcia studiów II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia licencjackie lub równoważne). Musi on zostać zdobyty na jednej z zagranicznych uczelni, których dyplomy uznawane są w Niemczech.


Wymagane dokumenty

 1. Podpisany formularz „Bewerbung um einen Studienplatz” (formularz znajdziesz przy końcu procedury rekrutacyjnej online; patrz krok 3)
 2. Uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej
 3. Uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły wyższej
 4. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
  (lub angielskiego, w zależności od kierunku). Prosimy o poinformowaniu się na stronach internetowych poszczególnych kierunków.
 5. Nieuwierzytelniona kopia paszportu
  - z której zostaną pobrane imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia
 6. Dodatkowe dokumenty (np.: eseje, listy motywacyjne, itp.)
  - jeśli przewidziane są w regulaminie studiów oraz regulaminie egzaminacyjnym poszczególnych kierunków studiów. Prosimy o poinformowaniu się na stronach internetowych poszczególnych kierunków.
 7. Ewentualne zaświadczenia o odbyciu studiów lub zaliczenie semestrów  wraz z (nieuwierzytelnionym) tłumaczeniem
 8. Kolorowe zdjęcie paszportowe

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów!
Uwaga! Kopie muszą być urzędowo uwierzytelnione, tzn. potwierdzone na zgodność z oryginałem!

 • W przypadków kandydatów z krajów Uni Europejskiej wystarczy potwierdzenie notarialne lub wystawione przez szkołę lub uczelnie wyższą.
 • Kandydaci załączający dokumenty wystawione w krajach spoza UE, muszą je potwierdzić przez niemiecki urząd! Poza Republiką Niemiec mogą to uczynić niemieckie placówki konsularne.

Terminy składania podań

Termin składania podań na semestr zimowy upływa zazwyczaj 15. lipca, a na semestr letni 15.stycznia. W tym terminie musi wpłynąć komplet dokumentów.

 

Uwaga!
Przy ubieganiu się na studia podyplomowe mogą obowiązywać inne terminy. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych poszczególnych kierunków.

 

Dziękujemy i życzymy powodzenia!