Banner Viadrina

Rekrutacja - Dokumenty & Formularze

⇒ Master (studia II stopnia)

Warunki przyjęcia

Do podjęcia studiów II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia licencjackie lub równoważne). Musi on zostać zdobyty na jednej z zagranicznych uczelni, których dyplomy uznawane są w Niemczech.

Wymagane dokumenty

 1. Całkowicie wypełnione i osobiście podpisany formularz „Bewerbung um einen Studienplatz”
  (formularz znajdziesz przy końcu procedury rekrutacyjnej online; patrz krok 3)

  • przy aplikacji na pierwszy semestr:
   Aplikujesz bezpośrednio na VIADRINA, tj .:
   Najpierw wypełnij aplikację na stronie viaCampus. Na końcu tej aplikacji online generowany zostanie plik PDF. Pierwsza strona to formularz wniosku, który musi zostać wydrukowany i podpisany osobiście (ręcznie) . Następnie wniosek musi zostać przesłany do VIADRINY wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w formie papierowej.

  • przy aplikacji na dalsze semestry:
   Potrzebne jest dodatkowo potwierdzenie od fakultetu, że studia mogą zostać rozpoczęte w dalszym semestrze. Skontaktuj sie ze swoim doradcą do spraw studenta zanim zaczniesz aplikować na uczelnię!

 2. Uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

 3. Uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły wyższej

  • w tym zastosowana skala ocen!
 4. Dowód wymaganych umiejetności językowych:

   • Język niemiecki:
    Proszę zapoznać sie z zatwierdzonymi testami i ich wymaganiami.
   • Dokumenty należy złożyć w uwierzytelnionej formie!
    Pamiętaj, że:
    • certyfikat z aktualnymi umiejętnościami języka niemieckiego w uwierzytelnionej kopii należy złożyć wraz z dokumentami aplikacyjnymi.
    • certyfikat z wymaganą znajomością języka niemieckiego należy złożyć najpóźniej przy rejestracji w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.
   • Język angielski:
    • zapoznaj sie z uznanymi testami i ich wymaganiami dla kierunku International Business Administration.
    • certyfikat z wymaganą znajomością języka angielskiego należy złożyc najpóźniej przy rejestracji w oryginale. 5. Kopia paszportu
  • Wymagana jest zwykła kopia bez poświadczenia.
  • Musi wyraźnie wskazywać nazwisko posiadacza paszportu, datę i miejsce urodzenia oraz podpis.

 6. Dodatkowe dokumenty
  (np.: eseje, listy motywacyjne, itp.)
  • Jeśli przewidziane są w regulaminie studiów oraz regulaminie egzaminacyjnym poszczególnych kierunków studiów. Prosimy o poinformowaniu się na stronach internetowych poszczególnych kierunków.
 7. Ewentualne zaświadczenia o odbyciu studiów lub zaliczenie semestrów wraz z (nieuwierzytelnionym) tłumaczeniem

 8. Kolorowe zdjęcie paszportowe

Uwaga!

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów!
Uwaga! Kopie muszą być urzędowo uwierzytelnione, tzn. potwierdzone na zgodność z oryginałem!

 • W przypadków kandydatów z krajów Uni Europejskiej wystarczy potwierdzenie notarialne lub wystawione przez szkołę lub uczelnie wyższą.
 • Kandydaci załączający dokumenty wystawione w krajach spoza UE, muszą je potwierdzić przez niemiecki urząd! Poza Republiką Niemiec mogą to uczynić niemieckie placówki konsularne.


Terminy składania podań

 • Termin składania podań na semestr zimowy upływa zazwyczaj 15. lipca, a na semestr letni 15.stycznia. W tym terminie musi wpłynąć komplet dokumentów.

 • Przy ubieganiu się na studia podyplomowe mogą obowiązywać inne terminy. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych poszczególnych kierunków.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!