Banner Viadrina

Bachelor / Licencjat / Państwowy egzamin prawniczy 1.stopnia

31_05_06TdoTNachmittag29 ©Heide Fest

Wytyczne postępowania rekrutacyjnego

(patrz również "5 kroków")
Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić, aby móc rozpocząć postępowanie rekrutacyjne jest posiadanie matury. Świadectwa dojrzałości z różnych krajów są jednak różnie oceniane w Niemczech. To oznacza, że w niektórych przypadkach przed podjęciem studiów w Niemczech należy już rok do dwóch lat studiować na rodzimej uczelni,  uczestniczyć rok w tzw. "Studienkolleg" (wyrównawcze zajęcia przygotowywujące na studia w Niemczech) lub spenić inne dodatkowe warunki.

Najbardziej aktualne informacje w tych kwestiach zawierają strony DAAD:
Niemiecka centrala wymiany akademickiej (DAAD).

Koniecznym warunkiem dla wszystkich zagranicznych chętnych jest wykazanie wystarczającej znajomości języka niemieckiego (przyszli studenci International Business Administration muszą wykazać tylko znajomość języka angielskiego).

Dalsze informacje uzyskać można w FAQ.


Dokumenty jakie należy dostarczyć

 1. Tzw. "Zulassungsantrag" (wniosek o przyjęcie na studia)
 2. Potwierdzona kopia świadectwa dojrzałości
  • proszę zwrócić uwagę na to, że definicja świadectwa dojrzałości (lub ogólnie uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia) jest różna w zależności od kraju. Prosimy zatem, aby indywidualnie zaczerpnąć informacji na ten temat w swoim kraju.
 3. Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa dojrzałości
 4. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 5. Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 6. Zaświadczenie o znajomości języków
  • język niemiecki
  • lub język angielski dla International Business Adminstration
 7. Kopia dowodu osobistego lub paszportu
  • strona zawierająca dane osobowe, datę i miejsce urodzenia
 8. Kolorowe zdjęcie paszportowe
 9. dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów!
Uwaga! Kopie muszą być urzędowo uwierzytelnione!

 • W przypadków kandydatów z krajów Uni Europejskiej wystarczy potwierdzenie notarialne lub wystawione przez szkołę lub uczelnie wyższą.
 • Kandydaci załączający dokumenty wystawione w krajach spoza UE, muszą je potwierdzić przez niemiecki urząd! Poza Republiką Niemiec mogą to uczynić niemieckie placówki konsularne i kancelarie notarialne.

Terminy składania podań

Termin składania podań na semestr zimowy upływa zazwyczaj 15. lipca, a na semestr letni 15. stycznia. W tym terminie musi wpłynąć komplet dokumentów.

 

Życzymy powodzenia!