Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Aktualności

rusinek_900x600er

Wykład online prof. dr. Michała Rusinka dla uczennic i uczniów liceów

Profesor Michał Rusinek, autor i tłumacz wielu książek dla dorosłych i dzieci oraz były sekretarz Wisławy Szymborskiej w trakcie spotkania z młodzieżą opowie o podróżach poetki – tych dosłownych, ze szczególnym uwzględnieniem ponoblowskich, oraz tych metaforycznych, których podmiotem była jej poezja. Postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze przekładalność jej poezji i łatwość przyswajania jej przez inne języki i inne kultury. Po wykładzie odbędzie się rozmowa z Michałem Rusinkiem, która będzie okazją do zadania mu pytań dotyczących wykładu i jego współpracy z Noblistką. Spotkanie odbędzie się 8 marca 2024 r., o godz. 9:30, na platformie ZOOM.

Read more
20231130_Eröffnung-VCPU_EUV0747

Otwarcie Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies

30 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies. Przemówienia powitalne wygłosili: prezydent Viadriny prof. dr hab. Eduard Mühle, Ambasador Ukrainy Oleksii Makeiev, Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś, a także Minister Nauki Brandenburgii dr Manja Schüle. Następnie odbyła się dyskusja panelowa pod tytułem „Ex Oriente Lux? What can we learn from Ukraine and East-Central Europe?“.

Read more
2

10 lat Fundacji im. Karla Dedeciusa

Od dziesięciu lat Fundacja im. Karla Dedeciusa poprzez literaturę promuje dialog i porozumienie międzykulturowe na polsko-niemieckim pograniczu. Przybliża literaturę polską społeczności niemieckiej i promuje jej wybitnych tłumaczy na język niemiecki oray angażuje się w lokalne projekty kulturalne i edukacyjne. 15 listopada 2023 r. Fundacja zorganizowała uroczystość jubileuszową, aby podziękować wszystkim za ogromne wsparcie w ciągu ostatnich dziesięciu lat i wspólnie porozmawiać o przyszłości.

Read more

Chcesz studiować Europę?

Wybierz Viadrinę – uniwersytet położony w centrum Europy!

du Deine Uni Icon rund

Międzynarodowa atmosfera to nasz znak firmowy. Na naszym kampusie spotykają się studenci i studentki z ponad 100 krajów. Bogata oferta nauki języków obcych i pobyty za granicą na jednej z około 250 uczelni partnerskich należą do programu studiów. Międzynarodowe i europejskie aspekty prawa, ekonomii i kultury odgrywają szczególną rolę w programach studiów na naszych trzech wydziałach. Oferujemy doskonałe warunki studiowania: małe grupy seminaryjne, bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz indywidualne doradztwo w zakresie studiów, praktyk i kariery.

Więcej informacji...

Poznaj nasze wydziały

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Read more
Wydział Kulturoznawstwa

Wydział Kulturoznawstwa

Read more
Wydział Ekonomii

Wydział Ekonomii

Read more

Znajdź kierunek studiów

Formular
Pokaż wszystkie

Projekty naukowe

EN-Startseite-ZIP

Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich

Projekt „Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich. Blokady modernizacji w ekonomii i nauce” wypełnia luki badawcze dotyczące genezy i istotnych do dziś konsekwencji prób i blokad modernizacji w NRD – w porównaniu wewnątrzniemieckim i w porównaniu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwsza tak rozległa analiza procesów modernizacji w ekonomii i nauce oraz ich rezultatów i następstw z zastosowaniem metodologii nauk historycznych, socjologii, politologii i ekonomii politycznej.

Read more
Blick von Frankfurt (Oder) auf das Collegium Polonicum

Język w kształceniu zawodowym na pograniczu

Celem badawczym projektu „Linking Borderlands“ jest analiza dynamiki peryferii regionów przygranicznych i porównanie dwóch europejskich regionów: Saara/Lotaryngia i Brandenburgia/Lubuskie. Projekt językoznawczy „Komunikacja na pograniczach: konkretne zachowania społeczne i język w kontekście kształcenia zawodowego“ bada strategie wielojęzycznej komunikacji uczniów podczas transgranicznych projektów w kształceniu zawodowym, decyzje polityczne oraz konkretne działania realizowane w przedsiębiorstwach i szkołach zawodowych.

Read more
20221114_Konf-Bartoszewski Promemoria 2_EUV8357

Bartoszewski Promemoria

W ramach corocznego sympozjum omawiane są aktualne tematy dotyczące rozwoju stosunków polsko-niemieckich na różnych płaszczyznach. Spotkania odbywają się w duchu idei i dziedzictwa prof. Władysława Bartoszewskiego. Tematy poprzednich sympozjów to „Język sąsiada w dyskursie prawniczym, teologicznym i kulturowym” oraz „Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku”. Tematem najbliższego sympozjum, zaplanowanego na październik 2023 r. są „alternatywne formy współczesnej solidarności”. Do dyskusji zapraszani są polscy i niemieccy uczeni i dyplomaci.

Read more

Collegium Polonicum

Wspólna placówka naukowo-dydaktyczna UAM i Viadriny

Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W kontekście rozrastającej się Europy CP jest miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu. Collegium Polonicum pełni także rolę centrum spotkań, które organizuje konferencje, seminaria, wystawy oraz imprezy popularno-naukowe mające również na celu poprawę i umacnianie stosunków polsko-niemieckich.

Więcej informacji...

Zertifikate