Banner Viadrina

Centrum Transferu Technologii i Wiedzy

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Centrum Transferu Technologii i Wiedzy jest wspólnym projektem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Instytutu Mikroelektroniki Innowacyjnej (Institut für innovative Microelektronik – IHP). Celem Centrum Transferu jest wyposażenie małych i średnich przedsiębiorstw z regionu w naukowy know-how. Dodatkowym zadaniem Centrum jest ustalenie zapotrzebowania przedsiębiorstw na pomoc z zakresu ekonomii, kulturoznawstwa i prawa oraz wypracowanie na jego podstawie stosownej oferty Viadriny.

Centrum pomaga przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów z profesorami i pracownikami Uniwersytetu Europejskiego. Nadrzędnym celem jest zaprezentowanie obu placówek dostarczających know-how - Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i IHP oraz Frankfurtu nad Odrą, jako lokalizacji wysoko rozwiniętych technologii i humanistycznych kompetencji.