Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz - życiorys

Nazwisko:

Zduniak-Wiktorowicz

Imię / Imiona:

Małgorzata

Studia wyższe

Rok ukończenia:

2004

Uczelnia:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział:

Filologia Polska i Klasyczna

Kierunek:

filologia polska

Tytuł pracy magisterskiej:

„Romantyzm kategorycznie nieodrzucony.

Twórczość Witolda Gombrowicza”

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania:

2009

Nazwa jednostki nadającej stopień:

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 

Dziedzina naukowa:

nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa:

literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Współczesny polski pisarz w Niemczech: doświadczenie, tożsamość, narracja

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania