Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz - dyscypliny naukowe

MalgosiaZduniakW ©Malgorzata Zduniak-Wiktorowicz
Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:

literaturoznawstwo:

  • polska literatura e-migracyjna w Niemczech
  • studia postzależnościowe i postkolonialne
  • polsko-niemieckie związki literackie

glottodydaktyka polonistyczna:

  • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania