Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz - badania

I

Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy [Der polnische Postabhängigkeitsdiskurs und Deutschland]

Projekt finansowany ze środków przez Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS2/04546

 

II

Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989 [Migrationserfahrungen im vereinten Europa. Narrationen polnisch stämmiger AutorInnen in Deutschland nach 1989]

Projekt nr 200290 współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, kierownictwo projektu: prof. UAM dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski, dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania