Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Alexander Tölle - życiorys

Nazwisko

Tölle

Imię / Imiona

Alexander

Studia wyższe

Rok ukończenia

1996

Uczelnia

Politechnika Berlińska

Wydział

Środowisko i Społeczeństwo

Kierunek

Planowanie miast i regionów

Tytuł pracy magisterskiej

Problemy i deficyty działań rewitalizacji śródmiejskich dzielnic mieszkaniowych (...) na przykładzie obszaru „Neustädter Markt” w Lipsku

Studia wyższe

Rok ukończenia

2001

Uczelnia

Uniwersytet Bauhausa w Weimarze

Wydział

Architektura

Kierunek

European Urban Studies

Tytuł pracy magisterskiej

Restrukturyzacja śródmiejskich nieużytków (...) na przykładzie projektów „Lyon Confluence” i „Hamburg HafenCity”

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2005

Nazwa jednostki nadającej stopień

Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dziedzina naukowa

Kulturoznawstwo

Dyscyplina naukowa

Badanie miast i przestrzeni

Tytuł rozprawy doktorskiej

Rozwój śródmiejskich obszarów nadwodnych na przykładzie projektów Lyon Confluence, Hamburg HafenCity oraz Gdańsk Młode Miasto

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania