Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Alexander Tölle - badania

Udział w projektach badawczych

„Wymiar i konsekwencji usieciowienia transnarodowej miast i regionów w zachodniej i środkowowschodniej Europie” (2014-2016). Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Instytut Geografii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii, dofinansowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD oraz środki współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii.

„Kultura planowania przestrzennego w małych i średnich miastach“ (2016-2019). Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki NCN w ramach konkursu „OPUS 10”, nr 2015/19/B/HS4/00092.

„Religia w przestrzeni transnarodowej. Przestrzenne, literackie i teologiczne doświadczenia pogranicza z perspektywy polskiej i niemieckiej” (2013-14). Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Europejskie Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad Odrą oraz Katolickie Centrum Studenckie „Parakletos” w Słubicach, dofinansowany przez Euroregion Pro Europa Viadrina.

„Nowe procesy rozwojowe miast i regionów a Urban Governance w Europie Środkowej” (2011-13). Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Instytut Geografii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii, dofinansowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD oraz środki współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii.

„Skutki społeczno-ekonomiczne procesów suburbanizacji i nowoczesne zarządzanie rozwojem miast“ (2009-11). Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Instytut Geografii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii, dofinansowanie przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD oraz środki współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii.

„COMMIN+ Promoting Spatial Development by Creating Common Mindscapes” (2010-11). Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Akademia Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego ARL w Hanowerze, dofinansowanie przez niemiecki Federalny Urząd Budownictwa i Porządku Przestrzennego BBR.

„Profile miejskie Warszawa, Łódź, Poznań, Berlin – Przykład Poznań“ (2009). Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, współfinansowanie przez Miasto Poznań.

„Grenze-Granica” (2002-03), finansowanie w ramach programu „Europa-Fellows” w Collegium Polonicum.

„Rozwój wielkich projektów „waterfrontu” jako integralna część procesu transformacji metropolii w Europie Zachodniej i Środkowowschodniej na przykładzie projektów w Lyonie, Hamburgu i Gdańsku” (2001-2005), rozprawa doktorska, grant w ramach programu „Europa-Fellows” w Collegium Polonicum.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania