Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Andrzej Pukacz - życiorys

Nazwisko

Pukacz

Imię / Imiona

Andrzej

Studia wyższe

Rok ukończenia

2003

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział

Biologii

Kierunek

Ochrona środowiska

Tytuł pracy magisterskiej

Diagnoza stopnia naturalności ekosystemu jeziornego na podstawie różnorodności siedliskowej i fitocenotycznej

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2006

Nazwa jednostki nadającej stopień

Wydział Biologii UAM

Dziedzina naukowa

nauki biologiczne

Dyscyplina naukowa

hydrobiologia i ekologia

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena stanu ekologicznego jezior Pojezierza Lubuskiego

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania