Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Andrzej Pukacz - dyscypliny naukowe

pukacz ©Andrzej Pukacz
Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:

 

  • ekologia jezior
  • ekologia roślinności wodnej (ze szczególnym uwzględnieniem roślinności ramienicowej)
  • hydrobotanika
  • limnologia
  • ochrona przyrody
  • ochrona bioróżnorodności

 

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania