Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab.Grzegorz Podruczny - życiorys

Biogram Naukowy

Nazwisko

Podruczny

Imię / Imiona

Grzegorz

Studia wyższe

Rok ukończenia

2001

Uczelnia

Uniwersytet Wrocławski

Wydział

Wydział Nauk Historyczno–Pedagogicznych

Kierunek

Historia Sztuki

Tytuł pracy magisterskiej

Budownictwo wojskowe we Wrocławiu w latach 1740–1807

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2006

Nazwa jednostki nadającej stopień

Uniwersytet Wrocławski

Dziedzina naukowa

 

Dyscyplina naukowa

Historia Sztuki

Tytuł rozprawy doktorskiej

Budownictwo wojskowe na Śląsku w latach 1740-1806

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania