Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny - publikacje

Monografie:

1. Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740-1786, Oświęcim, NapoleonV 2013

2. Twierdza od wewnątrz. Budownictwo wojskowe na Śląsku w latach 1740–1806, Zabrze, Inforteditions 2011.

3. Twierdza Srebrna Góra, (wraz z Dr. Tomaszem Przerwą), Warszawa, Bellona, 2010.

4. Twierdza Wrocław w okresie fryderycjańskim, Wrocław, Atut, 2009.

 

Redakcje:

1. Twierdza Srebrnogórska, (wraz z Dr. Tomaszem Przerwą), Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza, Srebrna Góra 2006.

2. Twierdza Srebrnogórska II. Wojna 1806-1807 – Miasteczko, (wraz z Dr. Tomaszem Przerwą), Wrocław, Atut 2008.

3. Twierdza Srebrnogórska III Miasteczko i fortyfikacje, (wraz z Dr. Tomaszem Przerwą), Wrocław, Atut 2010.

4. Kunersdorf 1759 / Kunowice 2009. Studien zu einer europäischen Legende / Studium pewnej europejskiej legendy, (wraz z Prof. Wernerem Benecke) Berlin, Logos 2010.

5. Między zamkiem a twierdzą. Studia nad dziejami fortyfikacji w Drezdenku, Zabrze, Infort 2011.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania